Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Nederlanders moeten weerbaarder worden'

25 aug 06

Nederlanders moeten weerbaarder worden. Dat stelde Alexander Rinnooy Kan vrijdag bij zijn installatie als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken had voor het overhandigen van de SER-hamer aan Rinnooy Kan al aangekondigd: "We moeten af van de no-risksamenleving".

Volgens de bewindsman is verandering nodig. De Geus: "De na-oorlogse babyboomers hebben onze kinderen ingeprent dat ze geen risico's moeten nemen bij het maken van keuzes. Dat een vaste baan belangrijk is in het werkzame leven. Dat mag van mij wel wat avontuurlijker. Perspectief op werk is iets anders dan een vaste baan."

Rinnooy Kan constateerde dat Nederland uit balans is. Volgens hem heerst in ons land onzekerheid door de globalisering en toenemende concurrentie in de wereld. De kersverse SER-voorzitter waarschuwde daarbij voor het creëren van schijnzekerheden.

De kersverse voorzitter verwacht veel van het SER-advies aan een volgend kabinet, waarmee werkgevers en vakbeweging hopen volgende week klaar te zijn. De bedoeling is volgens hem dat mensen de mogelijkheid krijgen en ook nemen om "via een voortdurend proces van scholing hun weg vinden in een snel veranderende wereld die steeds hogere eisen stelt".

Volgens De Geus begint dat bij goed onderwijs, maar is het ook van belang dat het leren niet stopt na school. FNV-voorzitter Agnes Jongerius pleit voor leerrechten zodat iedereen zich kan ontplooien. Hiervoor is een bijdrage nodig van werknemers zelf, maar ook van werkgevers en overheid.

Voor degenen die niet mee kunnen komen, is er de sociale zekerheid. "Maar dan wel WW met de plicht om er alles aan te doen om aan de slag te komen. Net zo goed dat de overheid de plicht heeft je de mogelijkheden daartoe te bieden", aldus Rinnooy Kan.

Naast onzekerheid ziet de SER-voorzitter onverdraagzaamheid in de samenleving. "Een gebrek aan respect, als uitlaatklep die de eenheid verder onder druk zet en de verdeeldheid bevordert." Zo vindt hij de hoge werkloosheidscijfers onder allochtone jongeren in vooral de grote steden "buitengewoon verontrustend".

Het risico op protesten in Nederland van allochtone jongeren, zoals onlangs in Frankrijk, noemt Rinnooy Kan "niet nul". Hij vraagt zowel een inspanning van mensen zelf als van werkgevers en de overheid om te bereiken dat iedereen evenveel kansen heeft op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het er niet alleen om in scholing te investeren, maar ook bijvoorbeeld discriminatie tegen te gaan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief