Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Twijfel deskundigen in zaak Lucia de B.

30 aug 06

Er zijn grote twijfels bij enkele getuige-deskundigen die betrokken zijn geweest bij de veroordeling van Lucia de B. in 2004.


Uit onderzoek van NOVA blijkt dat hen bij het Hof essentiële informatie is onthouden. Stukken die wezen op de onschuld van Lucia de B. kregen zij niet te zien. Prof.dr. F.A.De Wolff, toxicoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft bijvoorbeeld nooit het eerste sectieverslag van de baby Amber Zuiderwijk gekregen, ook al heeft hij daar nadrukkelijk om gevraagd.

Uit dat sectieverslag, in bezit van NOVA, blijkt dat het hart van Amber ontspannen was. Bij dood door een digoxine-vergiftiging trekt het hart samen. Het oordeel van De Wolff bij het Hof dat Amber is gestorven door een "acute digoxine-vergiftiging" vormde de fundering van de veroordeling van Lucia de B., maar was gebaseerd op onvolledige informatie.

Ook had prof. De Wolff geen juist beeld gekregen van de slechte medische toestand van Amber. Hem was voorgehouden dat Amber redelijk gezond was en dus interpreteerde hij diarree vlak voor haar overlijden als een symptoom van acute digoxine-vergiftiging. Hij wist niet dat Amber al lang ernstige darmproblemen en diarree had.

Prof. De Wolff heeft inmiddels van de voorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum, prof. dr.O.J.S. Buruma, een spreekverbod opgelegd gekregen. Ook andere getuige-deskundigen kregen onvoldoende informatie. De kinderarts Prof.dr. G.B.A. Stoelinga oordeelde bij het Hof dat vier kinderen mogelijk door verstikking om het leven waren gekomen. Uit de proces-verbalen van politieverhoren van verpleegkundigen blijkt dat deze kinderen in bijna alle gevallen "bleek" of "grauwbleek" zijn aangetroffen. Een kind dat wordt verstikt, is volgens Prof. Stoelinga zelf "blauw". Prof. Stoelinga heeft die verhoorverslagen met essentiële informatie nooit gekregen. In het arrest van het Haagse gerechtshof werden in een cruciaal geval de woorden van prof. Stoelinga bovendien geheel verdraaid. Hij noemde de dood van een kind "niet zonder meer onverklaarbaar", het Hof maakte hier in het arrest "onverklaarbaar" van.

Inmiddels is de zaak Lucia de B. aangemeld bij de commissie Posthumus, als een zaak die voor herziening in aanmerking komt omdat er grove fouten zouden zijn gemaakt door politie en Openbaar Ministerie. Met de gezondheid van Lucia de B. zelf gaat het de laatste weken snel achteruit. In maart kreeg ze al een hersenbloeding, daarna leek het iets beter te gaan, maar ze raakt nu weer verder verlamd, haar linkerarm is geheel verkrampt en ze heeft steeds meer moeite met spreken.

Lucia de B. zit gevangen in Nieuwersluis en krijgt daar zeer beperkt de fysiotherapie die essentieel is voor herstel na een hersenbloeding. Lucia de B., verpleegkundige in Den Haag, is in 2004 door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor 7 moorden en 3 pogingen tot moord op ernstig zieke patiënten. De toen opgelegde straf van levenslang plus TBS is door tussenkomst van de Hoge Raad omgezet in levenslang.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief