Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA haalt angel uit AOW-plan

31 aug 06

De PvdA wil 65-plussers met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer vanaf 2011 in kleine stapjes laten meebetalen aan de AOW. Wie in 2011 al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt ontzien.

Dat is de kern van het aangepaste AOW-plan dat de PvdA donderdag heeft gepresenteerd. Volgens de scherpste criticus van het oorspronkelijke voorstel, voormalig PvdA-minister Marcel van Dam, is hiermee "de angel eruit".

Ook de ouderenbonden reageerden positief. Volgens het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderen hebben de sociaaldemocraten geluisterd naar de geluiden uit de samenleving. De FNV spreekt van een "duidelijke verbetering, maar waarschuwt wel voor verdere verwatering. Maar volgens CNV-voorzitter René Paas ontdoet PvdA-leider Wouter Bos zijn AOW-plan "van zijn nare kantjes en daarmee van zijn kracht".

In de Tweede Kamer reageerden zowel CDA en VVD als GroenLinks negatief. Fractieleider Maxime Verhagen van het CDA vindt dat het aangepaste PvdA-voorstel "ondanks alle mooie verkooppraatjes en gegoochel met cijfers in de kern overeind blijft en dat ouderen "bij Bos de klos zijn" . Hij roept de PvdA op het plan in de prullenbak te gooien. "Dus geen uitstel maar afstel".

Volgens VVD-leider Mark Rutte is Bos aan het schuiven om zijn eigen achterban tevreden te stellen. Net als Verhagen onderstreept hij dat ouderen vanaf 2011 nog steeds moeten meebetalen. Fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks vindt juist dat Bos zijn voorstel te veel heeft afgezwakt en dat hij de rekening voor de vergrijzing nu neerlegt bij de jongere generatie.

Bos kreeg in het voorjaar zware kritiek op zijn plan om de AOW niet meer uit premies te financieren, maar uit de belastingen. Dat is volgens hem nodig om de oudedagsvoorziening in de toekomst betaalbaar te houden. Deze zogeheten fiscalisering betekent dat ook 65-plussers moeten meebetalen aan de AOW. Nu zijn zij daar nog van vrijgesteld.

Vooral Marcel van Dam haalde fel uit naar het plan voor een "bejaardenbelasting". Ook de ouderenorganisaties kwamen in verzet. De PvdA maakte daarop een forse duikeling in de opiniepeilingen. Enkele weken terug kondigde PvdA-Tweede Kamerlid Crone al aan dat de partij goed had geluisterd naar de kritiek en dat het plan zou worden aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat het pas in 2011 wordt ingevoerd, dat aanvullende pensioenen tot 15.000 euro per jaar ontzien worden (dat was eerst 10.000 euro) en dat mensen die in 2011 al 65 zijn, gevrijwaard blijven. De fiscalisering vindt stapsgewijs plaats. In 2011 worden ouderen vanaf de vrijstelling van 15.000 euro voor 0,6 procent belast. Dat houdt dus in dat iemand met een aanvullend pensioen van 16.000 euro zes euro per jaar moet gaan betalen. Het jaar erop gaat de heffing naar 1,2 procent. In 2015 zal ze 2,4 procent bedragen.

Wat daarna gebeurt moet het dan zittende kabinet beslissen, aldus Crone. Het Kamerlid verwacht dat de maatregel in de eerste jaren enkele honderden miljoenen euro's oplevert. Daarna loopt het bedrag op tot miljarden. Het geld wordt gestort in het AOW-fonds van de Sociale Verzekeringsbank, zodat de politiek het niet voor andere doelen kan gebruiken. De PvdA belooft ouderen verder onder meer een koppeling van de AOW aan de lonen en gratis openbaar vervoer in de daluren.

De bezuiniging op de huursubsidie en de no-claimregeling in de zorg worden teruggedraaid. De PvdA komt in haar verkiezingsprogram, dat zondag verschijnt, met maatregelen om werken aantrekkelijker te maken via fiscale voordelen. Ze streeft naar een overschot op de overheidsbegroting van 0,5 procent in 2011. Het verkiezingsprogramma bevat daarnaast voorstellen die de PvdA eerder al deed, zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek tot maximaal 42 procent en het terugbrengen van de zorgpremie tot 400 euro per jaar. Andere programmapunten zijn onder meer: het schrappen van de overdrachtbelasting voor mensen die voor het eerst een huis kopen, ruim 2 miljard extra voor onderwijs en recht op gratis kinderopvang gedurende drie dagen per week, bevestigen ingewijden.

Een eerder plan om pensioenpremies vanaf een inkomen van 45.000 euro per jaar niet meer fiscaal aftrekbaar te maken, komt niet in het verkiezingsprogramma voor, aldus PvdA-bronnen. Op dit voorstel was veel kritiek, onder meer bij de vakbeweging.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief