Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten programma GroenLinks

4 sep 06

Hier volgen de belangrijkste punten van 'Groei mee', het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks, dat vandaag is gepresenteerd.

- Een lastenverlichting op laagbetaalde banen van 20 miljard euro moet zorgen voor minstens 150.000 extra banen en meer koopkracht voor de lagere inkomens.

- De hypotheekrente is nog maar tegen een tarief van 30 procent aftrekbaar (nu maximaal 52 procent).

- De door het kabinet aangekondigde verlaging van de vennootschapsbelasting wordt geschrapt.

- De WW-uitkering gaat omhoog, maar wordt wel beperkt tot een jaar in plaats van maximaal 38 maanden. Wie na een jaar nog werkloos is, krijgt van de gemeente een participatiecontract tegen het minimloon.

- De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk en de kinderopvang gratis.

- De uitkeringen gaan met 10 procent omhoog.

- De AOW wordt uit de belastingen gefinancierd, in plaats via premies. Ouderen met een aanvullend pensioen vanaf 15.000 euro per jaar gaan meebetalen aan de AOW.

- Forse extra bedragen voor onderwijs, openbaar vervoer en het bouwen van nieuwe woningen.

- Totale extra uitgaven van 13 miljard euro, bezuinigingen voor 11 miljard.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief