Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Citaten uit het conceptrapport Schipholbrand

4 sep 06

Hieronder vindt u enkele citaten uit het conceptrapport betreffende de brand in het cellencomplex in Schiphol-Oost, gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Analyse invulling verantwoordelijkheden Dienst Justitiële Inrichtingen

"Op het cellencomplex was een calamiteitenplan aanwezig ten tijde van de brand. Hierin staat aangegeven: "Houd de deur van de brandende ruimte gesloten".

"Dat vervolgens de bewaarders in stressvolle situaties de celdeur mogelijk niet hersluiten, is ten eerste vanuit menselijk oogpunt voorstelbaar en bovendien te verwachten onder dergelijk zware condities en zonder voldoende instructies en oefening".

"Er is niet voldaan aan het uitgangspunt van het calamiteitenplan dat er twee personen per vleugel gedurende de nacht aanwezig zijn". (..) In de praktijk was de nachtbewaking teruggebracht tot nul wat niet expliciet is gecommuniceerd naar de gemeente". Een bewaker hield toezicht over meerdere vleugels, het calamiteitenplan was hierop niet aangepast en de brandweer was hierover niet ingelicht".

"Zowel de hoofdirectie DJI als de locatiedirecteur van het cellencomplex ondernam onvoldoende actie naar aanleiding van de verontrustende conclusie van de commissie -Siepel dat 'de brandpreventie aldaar zorgen baart'. Tevens werd in een verslag van een bezoek van de commissie (3-9-2003) opgemerkt: op grond van deze bevindingen kan ik alleen maar concluderen dat een groot aantal celbewoners zal omkomen bij brand'".

"Volgens de bouwverordening moet de gebruiker toetsen of comform de bouwvergunning is gebouwd. Een dergelijke toetsing heeft DJI voorafgaand aan in gebruikname niet uitgevoerd".

Analyse invulling verantwoordelijkheden door de Rijksgebouwendienst:

"Ondanks dat er sprake was van een samenloop van factoren, is het aannemelijk dat als aan het bouwbesluit was voldaan er minder slachtoffers zouden zijn gevallen".

"Het is aannemelijk dat door toepassing van moderne technische mogelijkheden in het complex, de toedracht van de brand in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 een ander verloop zou hebben gehad en minder slachtoffers te betreuren zouden zijn geweest".

"Als de aanwezige RWA-installatie (rookafvoer, red.) na brandmelding had gefunctionneerd, waren de condities waaronder de bewaarders de celdeuren moesten openen waarschijnlijk wat langer werkbaar geweest. Hierdoor hadden de bewaarders mogelijk één of enkele cellen meer kunnen openen".

"De RGD heeft beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie en aanbevelingen van eerdere brandveiligheidsonderzoeken".

"De brandveiligheid van het cellencomplex is vooraf onvoldoende aantoonbaar doordacht".

"Er had een actieve houding ten aanzien van de brandveiligheid verwacht mogen worden. Die actieve houding van de Rijksgebouwendienst is nergens uit gebleken".

Analyse invulling verantwoordelijkheden door de gemeente Haarlemmermeer

"De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Haarlemmermeer heeft de bouwvergunning voor de vleugels J en K van het cellencomplex Schiphol onterecht verleend".

"De brandweer heeft bij de afgifte van de gebruiksvergunning van de vleugels J en K onvoldoende specifiek en aantoonbaar nagedacht over de risico's die inherent zijn aan de aanwezigheid van een groot aantal personen die opgesloten zijn in relatie tot het gekozen bouwplan".

"Geconstateerd is dat al met de bouw was gestart voordat de constructietekeningen en berekingen waren ingediend".

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief