Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Explosieve stijging Oost-Europese gevangenen

12 sep 06

Het aantal Oost-Europeanen in Nederlandse gevangenen is de afgelopen tien jaar explosief gestegen.

In 1994 zaten er nog 51 Oost-Europeanen vast, in 2004 waren dat er 423, een stijging van 800 procent. Dat blijkt uit een analyse die NOVA heeft laten uitvoeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om criminelen uit landen van het voormalige Warschaupact, uitgezonderd het voormalige Joegoslavië.

De Oost-Europeanen maken zich schuldig aan grof geweld, drugshandel, vrouwenhandel en sturen huurlingen naar Nederland. Ondanks de forse stijging is de pakkans nog steeds erg klein stelt criminologe D. Siegel van de Vrije Universiteit: "Dat heeft te maken met de open grenzen, het is heel makkelijk om door Europa te reizen. En de communicatie tussen verschillende politiekorpsen in Oost-Europa en Nederland is nog niet optimaal".

Het CBS becijferde op verzoek van NOVA waarom de Oost-Europeanen precies gevangen zitten. Veel zitten vast voor drugshandel en geweldsmisdrijven: zoals moord, doodslag en mishandeling. In 1994 zaten daarvoor 26 man in de cel. Tien jaar later zijn dat er 171. Een stijging van 650 procent. Vooral het geweld bij vrouwenhandel geeft grote zorgen: "Als daar iets misgaat of iets bevalt de organisatie niet, dan zien we echt steelsmatig structureel zware mishandeling", aldus J. Boersma van de Nationale Recherche.

En veel Oost-Europeanen maken zich schuldig aan zaken als diefstallen en leegplunderen van winkels. Ook hier is een sterke toename te zien. In 1994 zaten er 25 personen vast voor dit soort misdrijven, in 2004 zijn er dat 252. Door de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie, zal het aantal Oost-Europese criminelen in Nederland verder toenemen, verwacht onderzoeker Siegel: "Het zijn twee enorm criminele landen met een enorme mate van corruptie. Die landen zijn nog niet in staat om de criminaliteit te bestrijden. Volgens mij gaan we gewoon nog meer criminelen importeren naar Nederland".

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief