Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geen discriminatie bij politie Gelderland-Midden

14 sep 06

Binnen het politiekorps Gelderland-Midden is geen sprake van stelselmatige discriminatie of vreemdelingenhaat. Wel wanen diverse leidinggevenden zich onaantastbaar.

Zij maken zich schuldig aan intimidatie, bedreigingen en beledigingen jegens collega's en worden door scheefgegroeide machtsverhoudingen onvoldoende gecorrigeerd.

Dat concludeert een onafhankelijke onderzoekscommissie, die sinds mei van dit jaar op verzoek van korpsbeheerder en burgemeester Pauline Krikke uitgezocht heeft wat er aan de hand is in het Arnhemse politiekorps. De bevindingen zijn woensdag gepresenteerd. De twee allochtone ex-agenten die klaagden over racisme wilden niet aan het onderzoek meewerken.

De commissie stelt vast dat een groot deel van de problemen terug te voeren is op een zogenoemde "theemutsencultuur", waarbinnen leidinggevenden elkaar de hand boven het hoofd houden uit eigenbelang of vriendjespolitiek. Dat zou vooral gespeeld hebben vóór 2004, toen de ondertussen gepensioneerde Kees Bakker hoofdcommissaris was en de eveneens gepensioneerde Andr'e de Vries plaatsvervangend korpschef.

Krikke kondigde woensdag een diepgravend onderzoek aan naar de handel en wandel van voormalig leidinggevenden. Bakker en De Vries zijn woedend dat hun integriteit is aangetast. Volgens hen zijn de misstanden die expliciet in het onderzoeksrapport staan in 2002 al door rijksrecherche en bureau Interne Zaken onderzocht en afgehandeld, met medeweten van de ondernemingsraad. "Boze en gefrusteerde mensen hebben opnieuw hun kans gegrepen. De commissie houdt nu zelf deze roddel en achterklap in stand, terwijl wij nooit zijn gehoord. Het is te schandelijk voor woorden", aldus Bakker.

Volgens de onderzoekscommissie heerst er in het korps een sfeer van wanhoop en wantrouwen, maar alleen op het hoofdbureau in Arnhem. In het uitgestrekte buitengebied van de politieregio is geen sprake van interne onrust. De commissie benadrukt er geen expliciete bewijzen voor alle aantijgingen zijn, maar duidelijk is dat verhalen een heel eigen leven zijn gaan leiden. Sommige korpsleden durfden alleen telefonisch met de commissie te praten uit angst voor hun positie.

Op het hoofdbureau is, stelt de commissie, het verzet aangegroeid tot enkele tientallen mensen, die menen dat alle middelen geoorloofd waren om het tij te keren. Onder hen zijn mensen die geheel terecht voor een promotie zijn gepasseerd en die de gespannen situatie hebben gebruikt als excuus voor eigen falen.

Zo werd het verzet steeds feller, terwijl de lokale krant zo te zien partij koos en ruim baan gaf aan soms aantoonbaar foute informatie, aldus de onderzoekers.

Krikke zei woensdag dat het rapport "hard is aangekomen, al ben ik opgelucht dat niets is gebleken van stelselmatige discriminatie". Krikke en korpschef Jelle Kuiper, die de onlangs opgestapte korpschef Jos van Deursen vervangt, gaan op alle bureaus in de regio praten. Ook komt er een klokkenluidersregeling en een interne klachtenregeling. Volgens Kuiper is er nog geen reden voor ontslagen, aangezien het rapport over gevoelens gaat. "Dat is geen grond voor ontslag", aldus de korpschef.

De ondernemingsraad is blij met het rapport en zal met Kuiper overleggen over vervolgstappen. Politievakorganisatie ACP noemt de inhoud van het stuk "zeer ernstig", maar denkt dat de meeste aantijgingen wel kloppen. In dat geval zouden maatregelen tot aan strafrechtelijke vervolging nodig zijn, aldus de organisatie.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief