Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet: Het gaat weer goed met Nederland

19 sep 06

Het gaat na jaren van neergang en traag herstel weer goed met Nederland. De economie groeit flink, de koopkracht stijgt, er zijn meer banen, het aantal uitkeringsgerechtigden is fors gedaald, het vestigingsklimaat voor bedrijven is verbeterd en de crimina

De overheidsbegroting vertoont voor het eerst sinds jaren weer een overschot.

Dat is de teneur van de troonrede die koningin Beatrix dinsdag heeft uitgesproken en van de miljoenennota 2007. Minister Gerrit Zalm van Financiën schrijft in de miljoenennota: "Nederland doet het in veel opzichten beter dan de andere landen in Europa. De economische groei is hoger en de overheidsfinanciën zijn in recordtempo op orde gebracht."

Volgens premier Jan Peter Balkenende is er veel bereikt. Behalve aan het kabinetsbeleid is dat volgens hem te danken aan de inzet van mensen zelf. De nadruk op de eigen successen van het kabinet Balkenende-III wekte dinsdag irritatie bij de oppositiefracties in de Tweede Kamer.

PvdA-leider Wouter Bos noemde de troonrede "bijna een promotiepraatje". Hij is blij dat Nederland "weer uit het dal omhoog krabbelt", maar er valt volgens hem "nog veel werk te verzetten".

Ook de SP vindt dat het kabinet zich te veel op de borst klopt, terwijl GroenLinks meent dat de bewindslieden de economische problemen van de afgelopen jaren te ernstig hebben voorgesteld. De ChristenUnie stelt dat het kabinet maar gedeeltelijk goedmaakt wat het in de afgelopen jaren heeft bezuinigd.

Bij de regeringspartijen overheerst de tevredenheid. CDA-fractieleider Maxime Verhagen spreekt van "de kroon op vier jaar werken". Het beloofde hervormingsbeleid is geslaagd, stelt hij vast. Ook VVD-leider Mark Rutte is "zeer positief". Hij wijst op het begrotingsoverschot, de snel groeiende economie en het feit dat het aantal uitkeringen "sinds de Tweede Wereldoorlog nog niet zo snel gedaald is".

Voorzitter Agnes Jongerius van de grootste vakcentrale FNV zie in de troonrede een bevestiging "dat dit een werkgeverskabinet is". De regering gooit volgens haar geld weg door de winstbelasting voor bedrijven te verlagen, terwijl over extra middelen voor bijvoorbeeld kinderopvang pas na de verkiezingen van 22 november wordt beslist. Het CNV verwijt het kabinet gebrek aan ambitie.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is "in grote lijnen tevreden" over de kabinetsplannen. Volgens voorzitter Bernard Wientjes is het economisch herstel overigens vooral te danken aan de sociale partners. Het kabinet zou meer nadruk moeten leggen op "excelleren en uitblinken" in onderwijs en bedrijfsleven. "Mensen moeten niet bang zijn om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken."

Ondanks alle maatregelen tegen het lekken, waren de meeste kabinetsvoornemens al ruim voor Prinsjesdag bekend. Volgend jaar komt een dikke miljard euro beschikbaar voor lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dat geld wordt gebruikt voor een verlaging van de WW-premie, voor kinderopvang en kinderbijslag en voor een vermindering van de winstbelasting. De koopkracht van huishoudens gaat door de lastenverlichting en andere maatregelen gemiddeld met 1 procent vooruit in 2007. De ontwikkeling van inkomens is volgens het kabinet bovendien gelijkmatiger dan vorig jaar. Budgetvoorlichter Nibud bestrijdt dat.

Extra geld komt er verder onder meer voor de verpleeghuizen, het tbs-beleid, de politie en de glastuinbouw. Ook voor een versterking van de dijken is meer geld beschikbaar.

Een van de weinige dingen die niet waren uitgelekt, was de stand van de overheidsbegroting in 2007. Die vertoont voor het eerst sinds 2001 een overschot, namelijk van 0,2 procent. Zalm sloot niet uit dat het cijfer nog beter uitvalt. De staatsschuld komt volgend jaar uit op 48 procent. De schuld duikt daardoor voor het eerst in 25 jaar onder de 50 procent. Nederland zit nu ruim 10 procent onder het Europees gemiddelde, zoals minister Zalm trots meldde.

Uit een peiling van TNS Nipo in opdracht van RTL Nieuws bleek dinsdag dat de gemiddelde Nederlander niet erg te spreken is over het kabinetsbeleid. Het kabinet scoort niet meer dan een 5,2.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief