Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Raad van State: weinig ruimte voor nieuw kabinet

19 sep 06

De Raad van State betwijfelt of de miljoenennota een volgend kabinet "voldoende ruimte" laat om zijn eigen beleid te voeren. Ook suggereert het adviesorgaan dat het kabinet meer geld voor de toekomst opzij had kunnen leggen, nu de economische groei "boven

Minister Gerrit Zalm van Financiën zegt in zijn weerwoord, dat de regering de overheidsfinanciën "duidelijk beter achterlaat dan bij de aanvang van het kabinet-Balkenende 2". Hij wijst erop dat volgend jaar sprake is van een "bescheiden overschot" en dat de schuld van de overheid dan gedaald is tot onder de helft van het bruto binnenlands product, ofwel onder de helft van wat de Nederlanders samen verdienen. "Dat is voor het laatst 26 jaar geleden voorgekomen."

Het kabinet wil de kosten van de vergrijzing opvangen door meer mensen betaald werk te laten verrichten en vooral door oudere werknemers, vanaf 50 jaar, langer aan de slag te houden. De Raad van State vindt dat het "voor de hand ligt" om dit te laten samengaan met een "zeer geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd."

Ook vindt de Raad van State dat het kabinet een verdere fiscalisering van de AOW, waardoor ook ouderen via de belastingen meebetalen aan de AOW-uitkeringen, niet taboe moet verklaren. Volgend jaar wordt de AOW voor 72 procent gefinancierd uit de sociale premies, waar de AOW-ers niet aan meebetalen, en voor 28 procent uit een rijksbijdrage. Een keuze voor al dan niet verdere fiscalisering is "geen principiële", aldus de Raad van State.

De raad herhaalt dat het kabinet een discussie over beperking van de aftrek van hypotheekrente niet uit de weg moet gaan.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief