Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CDA: Geen kinderen meer in vreemdelingencel

26 sep 06

De overheid mag geen kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers meer in vreemdelingenbewaring opsluiten.

In plaats daarvan moeten ze in afwachting van hun uitzetting worden ondergebracht in terugkeercentra. Dat stelt de CDA-fractie in een motie, die ze dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer zal indienen.

"Kinderen horen op school te zitten, niet achter de tralies", zei CDA-Kamerlid Coskun Cörüz in het radioprogramma Hagensopdemiddag. Alleen als het ernaar uitziet dat ouders niet aan hun terugkeer willen meewerken en in de illegaliteit zullen belanden, moet het bij wijze van uitzondering mogelijk blijven hen vast te zetten. In dat geval moeten de kinderen echter worden ondergebracht bij een pleeggezin, aldus het CDA.

De partij erkent verder dat ouders het recht hebben hun kinderen bij zich te houden in de cel, ondanks de alternatieven die er zijn. Als dat gebeurt, moet de overheid er wel voor zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk buiten het detentiecentrum kunnen doorbrengen en onderwijs kunnen volgen.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) benadrukte in een reactie opnieuw dat ook zij liever geen kinderen in vreemdelingenbewaring plaatst. "Ik doe er al van alles aan dat dat niet hoeft", zei ze. Volgens de VVD-bewindsvrouw is het echter niet helemaal te voorkomen, bijvoorbeeld als ouders niet meewerken aan hun terugkeer of als ze hun kind niet elders willen laten opvangen. "Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders", zei Verdonk. Ze paste haar beleid recent aan om te voorkomen dat asielgezinnen met minderjarige kinderen in de cel belanden.

Gezinnen die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) asiel vroegen, konden na het verstrijken van de vertrektermijn van 28 dagen al terecht in een vertrekcentrum. Daar zijn meer en betere faciliteiten voor kinderen. Gezinnen met kleine kinderen die onder de nieuwe wet ons land binnenkwamen, krijgen die mogelijkheid nu ook. Als ze zich tijdens de 28 dagen aantoonbaar hebben ingespannen om vrijwillig terug te keren, kunnen ze nog eens twaalf weken extra onderdak krijgen om een en ander te regelen.

Volgens Verdonk moet het mogelijk worden kinderen die in zo'n onderdaklocatie verblijven, in het dorp of de stad naar school te laten gaan. De uitzendingen op Radio 1 stonden dinsdagmiddag in het teken van het 8-jarig Chinese jongetje Hui. Die zit sinds vorige week samen met zijn moeder, die uitgeprocedeerd is, vast in het detentiecentrum in Zeist. China weigert de vrouw toe te laten omdat ze geen geldig paspoort heeft. Organisaties als de Raad van Kerken, Amnesty International, VluchtelingenWerk en Defence for Children roepen het kabinet al maandenlang op in principe geen kinderen meer in detentiecentra voor vreemdelingen te plaatsen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief