Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Oppositie hekelt rol premier bij beschouwingen

28 sep 06

De linkse oppositiefracties in de Tweede Kamer verwijten premier (en CDA-leider) Jan Peter Balkenende dat hij bij de algemene beschouwingen een echt debat onmogelijk maakte.

Door nadrukkelijk vast te houden aan zijn rol van minister-president was hij niet aanspreekbaar op het CDA-verkiezingsprogramma. "Hij nam de positie in dat hij overal op kon reageren, behalve op het programma van het CDA", zei PvdA-leider Wouter Bos donderdag aan het slot van het jaarlijkse debat over de miljoenennota. Het resultaat was volgens Bos een flutdebat.

Ook Femke Halsema (GroenLinks) en Jan Marijnissen (SP) kwamen met deze kritiek, al toonde Marijnissen wel enig begrip voor Balkenende. "Het is voor de premier moeilijk twee petten op te hebben." Maar volgens Marijnissen had Balkenende zich dan ook moeten onthouden van opmerkingen over andere verkiezingsprogramma's.

Balkenende benutte de algemene beschouwingen om de resultaten van vier jaar kabinetsbeleid breed te etaleren. Hij onderstreepte dat het beter gaat met economie en werkgelegenheid, dat Nederland veiliger is en dat het een toppositie inneemt binnen de Europese Unie. De premier ontkende dat de zwakkeren in de samenleving de dupe zijn van de harde ingrepen van het kabinet, zoals de oppositie naar voren bracht. Gezinnen en ouderen zijn zoveel mogelijk beschermd en jongeren en allochtonen profiteren het meest van de aantrekkende werkgelegenheid, zei hij.

Balkenende eiste het succes voor de opleving van de Nederlandse economie niet alleen voor het kabinet op. Hij deelde ook een pluim uit aan de vakbonden en werkgevers, die voor loonmatiging zorgden. FNV-voorzitter Agnes Jongerius proefde echter een valse ondertoon, omdat de premier ook zei dat Nederland in de problemen was gekomen door de hoge looneisen in de jaren voor 2002.

Het debat stond donderdag, evenals de dag ervoor, voor een groot deel in het teken van gesteggel over de verkiezingsplannen. Vooral Bos en CDA-fractieleider Maxime Verhagen pakten elkaar weer hard aan. Bos verweet het CDA te veel te willen bezuinigen in de zorg, Verhagen herhaalde keer op keer dat de middeninkomens honderenden euro's koopkrachtverlies zullen lijden door de PvdA-plannen met onder meer AOW en hypotheekrenteaftrek.

Een CDA-voorstel om de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten in de nieuwe WAO te verhogen van 70 naar 75 procent, neemt het kabinet over, liet Balkenende weten. Het kabinet staat ook positief tegenover een VVD-wens om goed functionerende leraren beter te belonen dan minder bekwame docenten. Een plan van VVD-leider Mark Rutte om peuters op hun derde verplicht te toetsen op taalachterstand, kreeg ruime steun in de Kamer. Een voorstel van PvdA en ChristenUnie om de no-claimregeling in de gezondheidszorg volgend jaar af te schaffen, is volgens de premier niet haalbaar. Een motie van deze strekking haalde geen meerderheid. Het CDA wil ook af van de regeling, die ongustig uitpakt voor mensen met een zwakke gezondheid, maar dan pas in 2008. Voor volgend jaar achten de christendemocraten zich nog gebonden aan afspraken met coalitiegenoot VVD.

(Bron:ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief