Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Scholen vinden zorgplicht een brug te ver

17 okt 06

Scholen wijzen de plannen voor invoering van een zorgplicht voor kinderen met een handicap af. Een grote meerderheid van de basisschooldirecteuren (90 procent) is bang dat ze de kinderen niet goed kunnen opvangen.

Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek naar invoering van zogenoemd Passend Onderwijs in opdracht van de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO).

Als de zorgplicht is ingevoerd, mogen scholen gehandicapte kinderen in principe niet meer weigeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met ernstige gedragsproblemen, dove of blinde leerlingen.

Wanneer alle kinderen, dus ook die met een bijzondere zorgbehoefte, opgevangen moeten worden op de gewone basisschool, geeft 61 procent van de schoolleiders aan dat de leerkrachten een betere scholing moeten krijgen. Ook geeft 78 procent aan dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast.

Vrijwel alle schoolleiders vinden dat extra (ondersteunend) personeel nodig is als de scholen een zorgplicht krijgen. Speciaal (basis)onderwijs moet volgens hen blijven bestaan. Voor die scholen gelden overigens lange wachttijden.

Woensdag praat de Tweede Kamer met minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) over haar plannen voor een zorgplicht. Die zou er in 2010 moeten komen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief