Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Winsemius slaat alarm over probleemwijken

1 nov 06

In zo'n veertig Nederlandse probleemwijken dreigt de vlam in de pan te slaan. Allochtone jongeren ontsporen, er is sprake van ,witte vlucht' en bevolkingsgroepen staan met de rug tegenover elkaar.

Dit stelt minister Pieter Winsemius (VROM, VVD) in een interview in de Volkskrant van woensdag.

Een volgend kabinet moet volgens hem jaarlijks één tot anderhalf miljard euro investeren in achterstandswijken, in nieuwe woningen én sociale maatregelen. Winsemius voorspelt rampspoed als maatregelen achterwege blijven. "Dit is één van de grootste vraagstukken waarmee het Nederland van nu kampt."

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister woensdag dat 140 wijken dreigen af te glijden. Daarvan zitten er veertig ook echt in de gevarenzone. Hij waarschuwt voor het onverminderde gevaar van segregatie.

Daarom blijft ook na 2010 stadsverniewing urgent en kan de wijkenaanpak echt verschil maken, aldus Winsemius. Hij volgt het voorbeeld van zijn voorgangster, Sybilla Dekker, die deze zomer al voor een forse extra impuls in stedelijke vernieuwing pleitte.

Momenteel besteedt de rijksoverheid jaarlijks 420 miljoen aan nieuwbouw en herstructurering. Een hogere bijdrage zorgt volgens onderzoek door VROM over een periode van tien jaar voor ruim 160 miljard aan investeringen in de oude wijken door andere partijen.

Winsemius ziet een regierol weggelegd voor gemeenten, met daarnaast woningcorporaties als belangrijke trekkrachten. Gezien hun vermogenspositie zijn de laatste hiertoe ook in staat, meldt hij de Kamer. Corporaties moeten hun taak waarmaken, stelt de minister in het kranteninterview. "Ze hebben een verantwoordelijkheid voor de hele buurt, de hele openbare ruimte."

De oplossing is meer sloop en nieuwbouw van andere woningen, "zodat de middenklasse niet wegtrekt". Winsemius spreekt van een gigantische bouwopgave van veertig- tot vijftigduizend op jaarbasis. Maar naast 'stenen stapelen' moet de bewoners werk worden geboden, taallessen, in zijn woorden: perspectief.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief