Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Chat Maxime Verhagen en Nebahat Albayrak

7 nov 06

Een verslag van de chat op 6 november 2006 na de uitzending van Nederland Kiest.


Redactie Welkom bij de chat van Nederland Kiest
Redactie Vanavond rond 22.50 uur, na afloop van het televisieprogramma, kan worden gechat met de gasten uit het tv-programma
Redactie Vanavond zijn te gast Maxime Verhagen van het CDA en Nebahat Albayrak van de PvdA
Redactie Vragen zijn nu al welkom
Redactie Hou de vragen kort en krachtig en geef aan voor wie de vraag is bedoeld
Maxime Verhagen test
Nebahat Albayrak test
Redactie Over enkele minuten zullen de gasten plaatsnemen
Redactie Nogmaals: hou uw vragen kort en krachtig en geef aan voor wie de vraag bedoeld is
Redactie Overigens zitten er enkele seconden verschil tussen het beeld en de chat
Redactie welkom
Redactie Gezien de grote drukte is er een vertraging\
hans mevr. Albayrak, geef mij eens een goede reden waarom de pvda het nu beter zou gaan doen dan de vorige periode waarin de pvda heeft geregeerd, en waarom lijkt het als of er niet over die periode gesproken mag worden ???
donald Meneer Verhagen: gezien de hoge werkdruk in het onderwijs, de ondermaatse salarissen en de toenemende agressie, zet ik mijn vraagtekens bij het idee om studenten stage te laten lopen. U niet?
Maxime Verhagen Wij willen juist meer mensen bereid krijgen om leraar te worden .daarom willen we de beloning verbeteren, minder regels uit den haag zodat lesgeven weer leuk wordt. door een stage kunnen studenten zien dat lesgeven leuk is zodat ze overwegen om leraar te worden
edjeenpan Meneer Verhagen? Hoe gaat u de radicalisering van Moslims in Nederland aanpakken met het CDA?
Nebahat Albayrak ik wil over alles praten, ook over wat de pvda vroeger allemaal goed en fout heeft gedaan. als kiezer heeft u nu recht op wat wij in de toekomst met nl voor hebben. Daar gaan deze verkieizngen over.
erdem Mevr Albayrak zult u iets doen aan de media, die constant de allochtonen zwart afschildert en zo meehelpt om de spanningen tussen bevolkinsgroepen te creeeren
Nebahat Albayrak de politiek is verantwoordelijk voor de berichten in de media. Als vanuit denhaag er blijvend over wij/zij wordt gesproken gaat het goed mis in dit land. Daar gaat de pvda verandering in brengen.
karin Wat vonden de gasten van Joep? Wordt dat waarheid als ze mogen kiezen? PvdA dus samen met CDA? Voorkeur?
Maxime Verhagen het is gelukkig slechts een klein deel van de moslims die radicaliseren. om te voorkomen dat er moslims radicaliseren willen wij integratie verbeteren zodat iedereen die in nederland verblijft zich verbonden voelt met de kernwaarden van onze rechtstaat. Harde aanpak van extreem radicalen hoort ook het geval te zijn
Nebahat Albayrak eerst zien of verhagen kan dansen, op de pvda manier dan.

hupakeesp Aan meneer Verhagen en mevrouw Albayrak: Op wie gaat u nou zelf stemmen op 22 november?
Maxime Verhagen op jan peter balkenende
johan Meneer Verhagen, streeft u nog steeds naar een christelijke samenleving. Of is dit idiaal naar de achtergrond geschoven om meer neutraal over te komen, zoals CDA wel vaker doet in de 2e Kamer
Nebahat Albayrak beloofd op bos te stemmen, als hij op mij stemt.
jboer mevr Albayrak: Hoe kan je een tekort oplossen als je leraren minder laat werken?
Nebahat Albayrak door meer geld voor extra leraren, en taken die nu op de schouders van leraren liggen, formulieren invullen en begeleiding van leerlingen buiten school, door anderen te laten doen. Congierges terug en maatschappelijk werk op school.
Maxime Verhagen wij streven niet naar een christelijke samenleving, wel naar een samenleving waarin wij op gedeelde waarden met elkaar omgaan, waarin mensen met elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar komen te staan
ab Meneer Verhagen,wat zijn de plannen van het CDA mbt het bestuurlijk landschap in Nederland in de (nabije) toekomst. Is het CDA voor-of tegenstander van het afschaffen van
of meerdere bestuurslagen ?
kingsali mevr albayrak wou je de moslims adviseren die net zijn afgestudeerd en klaar zijn voor de banenmarkt
Redactie Voor beide nog een vraag hierna en dan stoppen we
edjeenpan meneer Verhagen: hoe smaakt uw biertje?
Maxime Verhagen Wij zijn niet voor het afschaffen van een bestuurslaag, wel willen wij dat bestuur dicht bij mensen staat. vandaar dat wij ook tegen gedwongen gemeentelijke herindelingen zijn
22novpvda Mevrouw Albayrak, hoe zal de PVDA de komende periode de problemen in achterstandswijken (A'dam-west, R'dam-zuid) te willen oplossen en te stimuleren tot werk of om in idergeval van de straat te houden ??
Maxime Verhagen heerlijk, dank u
ernie Maxime Verhagen Wat gaat u doen aan het WAO probleeem
Nebahat Albayrak moslims net als alle andere nederlanders moeten zsm een baan hebben waarin ze werkervaring op doen. evt stages om de overstap te maken, als er niet meteen een baan in zit. Pvda pleit voor baangarantie voor jongeren die van school komen.
fd wat gaat u met de zorg doen mevr albayrak
Maxime Verhagen Wij gaan uit van wat mensen kunnen in plaats van mensen af te schrijven . dus reintegratie als mensen kunnen werken en begeleiding naar een baan. voor mensen die duuurzaam arbeidsongeschikt zijn willen we de uitkering verhogen
Nebahat Albayrak premies omlaag, afhankelijk van het inkomen, no claim afschaffen, meer geld naar ouderenzorg, meer banen in de zorg.

Redactie Goed, dit was het voor vanavond. De gasten Verhagen en Albayrak hartelijk dank
Redactie In de loop mvan dinsdag zal het chatverslag online komen op nederlandkiest.nl
Redactie Hartelijk dank voor de vragen
Redactie *einde*

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief