Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA Amsterdam: te weinig opvang meisjes na eerwraak

8 nov 06

In Amsterdam is er bijna geen opvang voor meisjes die het slachtoffer zijn van eerwraak. Dat concludeerde de Amsterdamse PvdA-fractie dinsdag in haar eigen onderzoek 'Verborgen leed van tienermeiden in Amsterdam'.

Het gaat vaak om allochtone meisjes onder de achttien die binnen de familie worden gestraft wegens schending van de familie-eer.

De meisjes kunnen soms wel terecht in de blijf-van-mijn-lijf huizen, maar die zijn niet berekend voor de opvang van pubers. Minderjarige meiden die ernstig bedreigd worden door hun familie, verblijven ook wel in een cel tot er iets gevonden is. Andere keren belanden de meisjes in de algemene crisisopvang waar ze terechtkomen tussen zwervers, verslaafden en alcoholisten.

De Amsterdamse PvdA wil dat de gemeente meer aandacht schenkt aan het probleem. De onderzoekers stelden vast dat in Den Haag en Rotterdam al veel gedaan is om goed beleid te ontwikkelen. "In Amsterdam ontbreekt het vooralsnog aan bestuurlijke aanpak en beleid."

Eergerelateerd geweld komt veel voor in Amsterdam, zowel bij vrouwen als bij mannen. Over de omvang zijn geen precieze cijfers beschikbaar, maar eerwraak is volgens het onderzoek wel een groeiend probleem in Amsterdam. De PvdA pleit ervoor dat er een eenduidige registratie komt van gevallen van eerwraak en dat de politie meer capaciteit krijgt voor de aanpak van eergerelateerd geweld.

De partij signaleert dat leraren het onderwerp nauwelijks bespreken, omdat "zij onvoldoende op de hoogte zijn dat er een specifieke hulpbehoefte is". De school is de enige plek waar vroege signalering kan plaatsvinden, menen de onderzoekers. De PvdA bepleit bijscholing van leraren over dit onderwerp en meer voorlichting op scholen.

Ook is er bijna geen voorlichting voor jongens en mannen. Volgens de PvdA grijpen zij bij weinig scholing of slecht betaald werk eerder terug op traditionele waarden als eer, maar ze kunnen zelf ook slachtoffer worden.

GroenLinks-leider Femke Halsema pleit voor een officier van justitie die zich uitsluitend met gevallen van eerwraak bezighoudt. Zij zei dit in een reactie op het PvdA-rapport bij RTV Noord-Holland. Volgens de politica krijgt het probleem niet genoeg aandacht bij politie en justitie, doordat in de jaren negentig specialisten op dit gebied werden wegbezuinigd. Een "landelijke officier eerwraak" zou hier verandering in kunnen brengen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief