Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rotterdam begint proef met aanpak eerwraak

8 nov 06

Rotterdam is aangewezen als proefgemeente voor een nieuwe aanpak van zogenoemd eergerelateerd geweld, zoals eerwraak. In de Rotterdamse werkwijze werken politie, vrouwenopvang, Advies en Steunpunt Huiselijke Geweld en de gemeente samen.

Voor de aanpak ontvangt Rotterdam de komende jaren 500.000 euro rijkssubsidie, de stad zelf investeert 700.000 euro. Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en wethouder Jantine Kriens (Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang), hebben onlangs afspraken gemaakt over de proef. De nieuwe werkwijze moet leiden tot landelijk beleid, aldus Rotterdam woensdag.

Bij eerwraak wordt een familielid gestraft voor het bezoedelen van de eer van de familie. Vaak heeft dat te maken met kuisheid. De slachtoffers zijn zowel vrouwen als mannen. Het eergerelateerd geweld komt vaak voor in de Turkse gemeenschap. Er zijn ook gevallen bekend bij mensen van Afghaanse, Kosovaarse, Iraakse, Marokkaanse, Colombiaanse en Antilliaanse afkomst.

De GGD in Rotterdam heeft de aanpak bedacht. Cruciaal is signalen van eergerelateerd geweld zo vroeg mogelijk op te vangen en escalatie zien te voorkomen. Een ander onderdeel is actieve betrokkenheid van allochtone gemeenschappen. Verder moeten hulp- en zorgverleners, zoals artsen en ook leraren, worden toegerust om dreigend geweld te herkennen. Het bestaande Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) fungeert als centraal meldpunt.

Speciaal voor de aanpak is het Kernteam Eergerelateerd Geweld in het leven geroepen. Dat komt in actie na meldingen bij het ASHG. De aanpak zet sterk in op bescherming van slachtoffers en vervolging van daders.

De Rotterdamse politie werkt bij de aanpak samen met de politie Haaglanden. Dat korps beschikt over een gespecialiseerde eenheid voor multi-etnisch politiewerk (MEP). In de regio Haaglanden tekenden politie, justitie en de Vereniging Federatie Opvang begin oktober een convenant over de aanpak van eergerelateerd geweld daar.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief