Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Chat Jan Marijnissen en Pieter Winsemius

9 nov 06

Hieronder volgt de tekst van de chat op 7 november 2006 met Jan Marijnissen (SP) en Pieter Winsemius (VVD).


Redactie:
Welkom bij de chat van Nederland Kiest
Redactie: Vanavond rond 22.50 uur, na afloop van het televisieprogramma, kan worden gechat met de gasten uit het televisieprogramma.
Redactie: Vanavond zijn te gast minister Pieter Winsemius van de VVD en Jan Marijnissen, lijsttrekker van de SP
Redactie: Vragen zijn nu al welkom.
Redactie: Hou de vragen kort en krachtig en geef aan voor wie de vraag bedoeld is.
Redactie: Overigens zitten er enkele seconden vertraging tussen het beeld en de chat.
syphax: Voor beide Heren: Even genoeg over de bekende vraagstukken. Hoe denkt u de minachtende kijk die het buitenland op ons heeft te kunnen veranderen? Hiermee doel ik onze politieke acties in het buitenland, om even te noemen:Onderdanig gedrag van politici bij
Jan Marijnissen: geen schoothondje meer zijn van de VS
rene: Jan Marijnissen, Ik denk, da ter een unieke mogelijkheid is een links kabinet te vormen, echter gezien de peilingen zal dit een probleem worden, is er weer niet te kiezen. Is het voor u mogelijk een kabinet met het CDA en eventueel met de PVDA
Jan Marijnissen: samenwerken met het cda zou ik wel willen, maar de verschillen zijn nu zo! groot
versnel: Hallo Jan,wat wil je gaan doen aan de privatiseren van de nuts bedrijven oa ...
Jan Marijnissen: als het ff kan terugdraaien
bredalian: wordt dit land echt socialer met de SP en worden de wetten die instanties hebben nu ook nagekomen en hiermee doel ik bv aan alle bijstandkosten enz.
Jan Marijnissen: ja, socialer!
evert: Jan, wil je ook minister-president worden?
Jan Marijnissen: ja
roel: Jan, hoeveel ambtenaren kunnen er verdwijnen?
Jan Marijnissen: weet ik zo niet
joeri: meneer Marijnissen, vind u dat potentiële terroristen van te voren moeten worden opgepakt?
Jan Marijnissen: als er bewijzen tegen zijn, zeker!
hamid: Hallo Dhr Jan Marijnissen, wat zijn jullie van plan over de azielzoeker die al jaar in nederland wonen en goed ingeburgerd zijn?
Jan Marijnissen: generaal pardon
lieke: Aan meneer Marrijnissen: hoe staat de SP tegenover abortus?
Jan Marijnissen: liever niet, maar als het echt niet anders kan...
hester: Wat gaat SP doen aan de zeer slordige medicijnlevering rond de (ouderen)zorg. Bij overdracht van bv. ziekenhuis naar verzorgingshuis wordt er met medicijnen 'gesmeten'. Ze worden eerst weggegooid, daarna weer geleverd (de aportheker vaart hier wel bij)
Jan Marijnissen: we zijn tegen geldverspilling
milena: Meneer Marijnissen, in het kieskompas wordt GroenLinks als de meest linkse partij beschreven. De SP volgt als op één na meest linkse partij. Klopt dit? Is GroenLinks LINKSER dan SP geworden?
Jan Marijnissen: nou, zou ik zo niet weten: mij dunkt dat we links genoeg zijn
bob: leuke dame naast je jan!
Jan Marijnissen: ?
thijs: Jan: Klopt het dat de SP schijnveiligheid belangrijker vindt dan privacy?
jwbeuken: Als SP-lid wil ik vragen waarom de SP de bedrijven wegjaagd door de lasten met 5% te verhogen
Jan Marijnissen: je bedoelt de winstbelasting?
ellen: Waarom zou ik beter op de SP kunnen gaan stemmen dan Groenlinks
Jan Marijnissen: dat is gewoon beter
bredalian: Zeg Jan, draai jij als het aan jou ligt nog een heleboel aangenomen wetetn enz terug. Bv de huursubsidie enz. Mensen kunnen nu al bijna niets meer en daardoor wordt het ook verziekt in de maatschappij het is niet sociaal maar momenteel asociaal.
Jan Marijnissen: zeker
froukje: stel dat een linkse coalitie alleen met 4 partijen kan, wil u het dan ook en zo ja, met welke vierde partij?
Jan Marijnissen: CU?
bob: waarom maak je niet duidelijk waar de SP het JSF geld voor zou gebruiken!
Jan Marijnissen: geld naar de zorg, lijkt me
jeroen: Meneer Marijnissen, wat gaat er gebeuren met het begrotingstekort als er een links kabinet komt?
Jan Marijnissen: wij willen een overschot, geen tekort!

Redactie: de sessie met de heer Marijnissen is nu voorbij, Nu volgt de heer Winsemius.

sofie: meneer Winsemius: Mark Rutte vertelt voornamelijk wat het CDA en de PVDA allemaal wel en niet doen, denkt u dat de VVD daarmee kiezers trekt?
Pieter Winsemius: je kan altijd beter van je eigen verhaal uitgaan maar in de verkiezingstijd vergelijkt ierdereen met iedereen
leon: Meneer Winsemius waarom zijn hervormingen geen probleem als het om rijkeren gaat en wel bij hervormingen bij sociaal zwakkeren?
Pieter Winsemius: stop: ik vrees dat iedereen weinig op heeft met hervormingen, vooral als de eigen (inkomens)positie wordt geraakt
arash: De heer Winsemius: hoe staat u tegenover generaal pardon voor de asielzoekers die nog in Nederland verblijven?
Pieter Winsemius: je kent ons partijstandpunt maar het doet altijd zeer als je de individuele, vaak schrijnende gevallen bekijkt
jboer: Wat onderscheidt volgens u de VVD van het CDA?
Pieter Winsemius: een groter geloof in de eigen kwaliteiten van mensen
mikeb: In welke rol ziet u uzelf na de verkiezingen?
Pieter Winsemius:: vermoedelijk terug naar de "normale" maatschappij
mathijs: De heer Winsemius, hoe denkt u over een hogere startersaftrek voor startende ondermingen?
Pieter Winsemius: moeilijke vraag: ik denk dat de aftrek op zich niet het probleem vormt maar de kwlaiteit van de ideeen en van de ondernemer zelf
larry: Moet ondernemen aantrekkelijker worden voor allochtonen?
Pieter Winsemius: ik hoop dat veel allochtonen de sprong zullen maken. De ondernemershuizen die zich speciaal op hen richten kunnen daarbij een zinvolle rol spelen.
karim: Bent u persoonlijk VOOR het generaal pardon
Pieter Winsemius: mijn vrouw en kinderen zetten me onder sterke druk
burger: Komt u weer terug naar de Universiteit van Tilburg meneer Winsemius?
Pieter Winsemius: zeker: ik verheug me.
just: Waarom zet de VVD zich niet actief in voor het afschaffen van landbouwsubsidies. De VVD is toch zo voor de vrije markt?
Pieter Winsemius: de boeren zijn dan niet zo blij maar we moeten inderdaad wel nadenken over de gelijke kansen voor boeren in de Derde Wereld
lieke: Meneer Winsemius, wat is uw standpunt tegenover abortus?
Pieter Winsemius: voor
erwin: Ik ben zelf vanaf mijn geboorte gehandicapt en kom maar moeilijk in het normale bedrijfsleven aan de slag hoe kunnen we met zijn allen werkgevers bewust maken dat mensen met een handicap ook talent hebben?
Pieter Winsemius: door aan de bel te blijven trekken, ook bij de politiek; het MOET
jboer: Hoe wilt u het lerarentekort oplossen?
larry: Geachte heer Winsemius, waar koop je die das?
Pieter Winsemius: jeu, dat ben ik vergeten maar ik haalde een soortgelijke (met veel grotere schapen) op de Duitse Autobahn
instijl: Hoe staat u tegenover strategisch stemmen?
Pieter Winsemius: vind ik jammer: stem op de partij waar je je het best voelt
ernest: Pieter Winsemius Wat denkt u er van dat het UVW de herkeuringen toch door zet?
Pieter Winsemius: sorry: weet ik te weinig van
jornw: Heeft u de film An Inconvenient Truth van Al Gore gezien? Denkt u dat de politiek genoeg doet om de klimaatverandering tegen te gaan?
Pieter Winsemius: mag best een groot aantal tikjes meer
ellen: hoe wilt u vmbo uitval oplossen
Pieter Winsemius: vooral door meer te investeren in de begeleiding van de leerlingen in de laagstse klassen die zoveel nieuws te verwerken krijgen dat ze te vaak het spoor kwijt raken.
jboer: Hoe wilt u het lerarentekort oplossen?
joeri: vind u de eventuele terroristen dreiging belangrijker dan de privacy van mensen?
Pieter Winsemius: vooral beter betalen en kleinere klassen: het moet weer leuk zijn om voor de klas te staan

Redactie: Dit is het einde van de sessie met de heer Winsemius.
Redactie: Morgenavond kan er om 22.50 uur gechat worrden met Femke Halsema van Groenlinks en Rita Verdonk van de VVD

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief