Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Chat met Piet Hein Donner en Fred Teeven

13 nov 06

Hieronder volgt de tekst van de chat op 10 november 2006 met justitiespecialisten Piet Hein Donner (CDA) en Fred Teeven (VVD).

Redactie: Welkom bij de chat van Nederland Kiest.
Redactie: Vanavond kan worden gechat met Piet Hein Donner en Fred Teeven.
Redactie: Wij verwachten dat de chat rond 23.05 uur zal beginnen.
Redactie: Hou de vragen kort en bondig.
Redactie: De redactie zet de vraag per keer door voor de duidelijkheid van de chat.
Redactie: Het spreekt vanzelf dat niet alle vragen kunnen worden gesteld.
Redactie: Niet alle vragen kunnen worden gesteld omdat de chat ongeveer 15 minuten zal duren.

jdiekema: voor dhr donner: heeft u overwogen om uit de politiek te stappen
Piet Hein Donner: Nee
rotterdam: Beste meneer Donner, Balkenende heeft zich eerder negatief uitgelaten over het homohuwlijk. Wat wil het CDA doen om de acceptatie van homo's te bevorderen?
peter: Fred Teeven wat is er bij de VVD anders dan bij de bij de partij van Pim Fortuijn?
Fred Teeven: bij de vvd hebben we de oplossingen, bij Fortuin werden de problemen alleen gesignaleerd
hendriks: Moet het OM niet terughoudender in het zoeken naar publiciteit bij vooral "grote" strafzaken?
Piet Hein Donner: Dat is het OM ook, maar het moet wel duidelijk kunnen maken wat het doet en wat het belang is.
pipsie: Meneer Teeven, wat gebeurt er als het OM het prestatiecontract niet haalt?
Fred Teeven: als het prestatiecontract niet wordt gehaald zal het OM daar op worden afgestraft en heeft dat gevolgen voor mensen en financiering
anke5: Voor de heer Donner: Wat vond u tot nu toe het boeienste in uw loopbaan om mee te maken?
Piet Hein Donner: Minister zijn
jvdmark: hr donner:wilt u zich inzetten voor generaal pardon?
Piet Hein Donner: We hebben in de afgelopen jaren alle zaken opnieuw bezien. Meer dan de helft van de zaken is alsnog positief afgerond. Velen hebben hebben het land al verlaten. Dan kun je nu niet de mensen die toch nog gebleven zijn alsnog wel toelaten; dat zou onrechtvaardig zijn.
johnh: Meneer Teeven, hoe gaat uw patij zorgen dat ze weer 30 zetels krijgen!!
Fred Teeven: concreet aangeven wat we willen verbeteren en voor oplossingen zorgen
tielenaar: Geachte heer Donner, op welke manier geeft u uitdrukking aan christelijke politiek?
burger: voor dhr Teeven, kan de VVD een goede oppositiepartij worden?
Fred Teeven: daar wil ik nog even niet aan denken, laten we eerst proberen weer regeringspartij te worden
annet: Geachte heer Donner, wat vind u van de booming SP?
Piet Hein Donner: Het gaat er om dat er zoveel mensen gaan stemmen op 22 november.
raymond23: Mijnheer Teeven, wat gaat de VVD doen aan armoede, ook als mensen echt niet meer aan het werk kunnen, uitkeringen verhogen?
Fred Teeven: eerste inzet is iedereen aan het werk, daarna als mensen echt niet kunnen gaan we die uiteraard helpen
jdiekema: Beste meneer Donner welke protefeuille ligt u nog meer na aan het hart naast justitie
Piet Hein Donner: Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Onderwijs
Piet Hein Donner: Een departement voor jeugd en gezin zou ik ook leuk vinden.

maarten: Meheer Teeven bent u voorstander van snelrecht op de hoek van de straat voor kleine misdrijven en overtredingen?
Fred Teeven: nou niet direct op de hoek van de straat, maar wel kleine misdrijven en overtredingen soms ook dicht bij de inwoners afdoen
eddie: mr teeven: was u blij met donner als minister van justitie?
Fred Teeven: de heer Donner was een uitstekende minister als het ging om het politiek verdedigen van het beleid en het maken van nieuwe wetgeving, hij had meer op de uitvoering van zijn beleid moeten toezien, maar wellicht dat dit ook een probleem was van zijn departement
hacker: meneer teeven, ben u nooit bang geweest voor Holleder?
Fred Teeven: Nee, ik ben nooit bang geweest voor Holleeder, angst is niet voor officieren en bange mensen
vlammetje: Meneer Donner: wat gaat het CDA ondernemen tegen de pedofiele partij?
Piet Hein Donner: De pedofiele doet niet mee aan de verkiezingen en ik denk niet dat zij nog lang bestaat.
anne: Geachte heer Donner: Vindt u dat iemand die niet weet wat "chatten" betekent niet te ver van de samenleving afstaat, of misschien niet meer van deze tijd is, om minister te worden?
Piet Hein Donner: Anne; het betekent gewoon dat ik geen jonge kinderen meer heb en te lang een secretaresse heb gehad. Maar het gaat nu toch goed?
arthur: meneer teeven waarom moet de VVD zo nodig alles privatiseren tot nu toe heeft het niks geholpen de prijzen zijn alleen omhoog gegaan !!!!
Fred Teeven: in de zorg zijn de prijzen nauwelijks omhoog gegaan, in meerdere sectoren zijn er ookl agere kosten gekomen
Redactie: Al weer tijd voor de laatste vraag.
tielenaar: Geachte heer Donner, op welke manier bedrijft u gereformeerde politiek?
Piet Hein Donner: Ik bedrijf geen gereformeerde politiek. Ik bedrijf politiek vanuit een christelijke kijk op mensen en de samenleving. Maar ik kan mensen niet verplichtingen opleggen omdat ze zich dan gereformered gaan gedragen. Daar moeten ze uit vrij wil voor kiezen. Anders heeft het geen waarde.
dick: hr teeven, pleit u niet erg voor een eigen staat in de staat voor het OM, het OM gaat zelf wel onderzoeken wat de burgers willen en wat het OM doet??
Fred Teeven: nee, ik pleit niet voor een staat in de staat, maar voor een OM wat luistert naar de slachtoffers van misdrijven en daar ook prioriteit aan geeft. Dat betekent b.v. ook de schadevergoedingen voor slachtoffers door het CJIB laten innen
Redactie: Hartelijk dank aan de heer Donner en de heer Teeven en dank aan alle chatters.
Redactie: einde van de chat
Fred Teeven: niets te danken, graag gedaan

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief