Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Chat met Henk Kamp en Klaas de Vries

19 nov 06

Hieronder volgt de tekst van de chat op 18 november 2006 met Henk Kamp (VVD) en Klaas de Vries (PvdA).

Redactie: Welkom bij de chat van Nederland Kiest.
Redactie:
Vanavond rond 22.50 uur, na afloop van het televisieprogramma, kan worden gechat met de gasten uit het tv-programma.
Redactie:
Vanavond zijn te gast minister van Defensie Henk Kamp en Klaas de Vries (PvdA).
Redactie: Vragen zijn nu al welkom.
Redactie: Hou de vragen kort en krachtig en geef aan voor wie de vraag is bedoeld.
carolien: Kamp: ik ben het helemaal met De Vries eens: u was met lengtes voorsprong de beste minister van Defensie van de afgelopen decennia, maar de organisatie heeft ook ook u informatie achter gehouden. Wat gaat u daar aan doen?
Henk Kamp: Ik denk niet dat de organisatie mij info ionthoudt. iedereen bij Defensie doet zijn best zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en mij in te schakelen indien nodig en gewenst, Dank voor uw compliment!
dickm: Klaas de Vries: Denkt U zelf niet dat de discussie die nu in nederland gevoerd wordt uiteindelijk heel erg negatief uit zal pakken voor de militairen in Afganistan?
Klaas de Vries: Ik hoop het niet, maar het zou ook beter geweest zijn als de discussie voorkomen was door indertijd de zaak gewoon bekend te maken.
phaedra: minister Kamp, zou nogmaals dezelfde functie willen bekleden als u daar de kans voor heeft?
Henk Kamp: ja, maar eerst is een goede verkiezingsuitslag nodig en daar gaat u (mede) over.
eddy: Aan: de Vries: Bent u wel eens Irak of Afghanistan geweest? Dan pas kunt u oordelen over de problemen die daar heersen.
Klaas de Vries:
ik geloof dat u en iedereen erover eens zou moeten zijn dat als er iets goed fout gaat, je dat gewoon bespreekbaar maakt en niet verzwijgt.
peter De Vries: indien PvdA gaat regeren, betekent dit terugtrekking van de troepen uit Irak?
Klaas de Vries: Nederland heeft geen troepen meer in Irak, wel in Afghanistan. Die moeten daat hun werk afmaken.
jos: Kamp, Word u in een mogelijk volgend kabinet minister van defensie?
Henk Kamp: Dat zou kunnen indien de VVD een goede verkiezingsuitslag maakt en Mark Rutte mij voor die post vraagt.
govert: Meneer de Vries, zou het kunnen dat u de zaak nu er verkiezingen zijn groter maakt dan hij wellicht is? Het lijkt mij evident dat de heer Kamp duidelijk heeft gemaakt dat het OM geen aanleiding zag een onderzoek in te stellen namelijk
Klaas de Vries: nee, ik zou willen dat dit probleem ver buiten de verkiezingen bekend zou zijn geworden.
anarchist: Wat bezielde de heer kamp toen hij met oorlog dreigde tegen Chavez?
Henk Kamp: Daar was geen sprake van. Ik heb gezegd geen militaire dreiging van Venezuela voor de Nederlandse Antillen te zien.
gerard: Vraag aan De Vries: waarom deze heisa als een Nederlander in dit opzicht geen recht kan vinden bij mishandeling door de politie?
Klaas de Vries: nou, daar maak ik zou ik me minstens zo druk over maken.
jitsehut: dhr kamp met welke partij naast het cda zou u in een coalitie willen, gezien de huidige peilingen?
Henk Kamp: Ik hoop van harte dat de verkiezingsuitslag een kabinet van VVD en CDA mogelijk maakt dat het huidige succesvolle beleid kan voortzetten. liever geen derde partij.
gematigd: Kamp: gingen Huys en Mingele te ver in de vraagstelling?
Henk Kamp: Ze gingen niet te ver in hun vraagstelling. het is een gevoelige en belangrijke kwestie en een kritische opstelling is gewenst.
rob: Vries: gaat de pvda in het jsf project, of kijkt het of de jsf iets wordt en koopt het later eventueel van de plank.
Klaas de Vries: ja, de PvdA vindt dat we ons niet langer aan het JSF project moeten binden. Het kost teveel en levert te weinig op. Beter om straks te kijken wat je voor het (vele) geld het beste kunt kopen.
alexander: Kamp: wanneer word de dienstplicht weer ingesteld?
Henk Kamp: Ik denk dat dat niet meer gebeurt, omdat je dienstplichtigen niet kunt uitzenden naar het buitenland. Bovendien blijven ze te kort om er professionele militairen van te maken.
kapsberg: De Vries Wat zou u hebben gedaan in de positie van De heer Kamp. Geen politiek correct antwoord graag
Klaas de Vries: zonder overdrijving: als je gemeld wordt dat er iets goed mis is gegaan laat je het zelf tot op de bodem uitzoeken.
freek: Kamp: Wat voor toekomst ziet u voor onze troepen in Afganistan wanneer er mogelijk een (centrum) links kabinet komt?
Henk Kamp: Zowel CDA als PvdA steunen de Afghanistan-missie. Die zal dus gewoon doorgaan.
arash: voor henk kamp, wat voor succesvolle beleid bedoelt dhr. Kamp? voedselbanken, armoede, kinderen in een cel zetten en enz?
Henk Kamp: dit is te kort door de bocht, daar kan ik niets mee.
mark: heren, hoe ver denkt U dat ministeriele verantwoordelijkheid dient te gaan? Hebben ministers mogelijkheden om personele maatregelen te nemen?
Redactie: De chat is afgelopen.
Redactie:Bedankt minister Kamp en dhr. De Vries en natuurlijk alle chatters.
Redactie:Morgenavond kan worden gechat met Joop Wijn en Gerrit Zalm.
Redactie: Het verslag van deze chat komt online te staan op nederlandkiest.nl

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief