Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vertrouwen opgezegd in directeur gevangenissen

21 nov 06

OR Justitie: directeur DJI bedreigt personeel

De ondernemingsraad (GOR) heeft het vertrouwen opgezegd in hoofddirecteur Gijs Wouters van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Volgens de OR bedreigt Wouters zijn medewerkers. "Zo heeft de hoofddirecteur in zijn toespraak voor het voltallige personeel van het hoofdkantoor op 26 oktober jl. n.a.v. de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost bedreigingen geuit in de richting van medewerkers die contacten onderhouden met de politiek en de pers", zo staat in een vertrouwelijk brief van de OR in handen van NOVA.

Naar aanleiding van het debat over de Schipholbrand kondigde minister Hirsch Ballin een cultuuromslag aan bij DJI. Directeur Wouters heeft intern het volgende laten weten, "Waarom? Bij mij zit het wel goed, bij jullie toch ook" , zo blijkt uit de brief van de OR.

Verder zei Wouters in de toespraak over zijn directe medewerkers voor wie de Schiphol brand gevolgen heeft: "dat zij niets tekort zouden komen en goed terecht zouden komen". Tegen één persoon zei hij letterlijk volgens de brief van de GOR: "Reken erop dat het een knalfeest wordt wanneer je ons verlaat."

Volgens de GOR is er geen vertrouwen meer in Wouters als de man die moet zorgen voor een andere aanpak binnen DJI, zoals die is aangekondigd door minister Hirsch Ballin.

In een reactie laat Wouters weten zich niet te herkennen in de kritiek van de OR, zoals verwoord in de brief. Wouters laat weten nooit bedreigingen te hebben geuit richting het personeel. En hij zal de cultuuromslag binnen de DJI bevorderen.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief