Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Meerderheid voor generaal pardon

30 nov 06

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos heeft steun van een Kamermeerderheid voor een motie waarin wordt aangedrongen op een generaal pardon voor asielzoekers die onder een oude regeling vallen.

In afwachting van beleid van een nieuwe regering zouden deze mensen niet uitgezet mogen worden.

Bos kreeg felle kritiek van CDA, VVD, Partij voor de Vrijheid en SGP. Deze partijen vrezen dat ons land de deur openzet voor tal van asielzoekers. Volgens Bos gaat het om een beperkte groep: alle asielzoekers die hun eerste aanvraag voor 1 april 2001 indienden en ons land sindsdien niet meer hebben verlaten. Oorlogsmisdadigers en asielzoekers die zijn veroordeeld voor 'ernstige delicten' vallen volgens de motie niet onder de regeling.

De motie kan in de nieuw aangetreden Kamer rekenen op een meerderheid van 76 zetels. Behalve de PvdA staan SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren er achter. Bos erkende dat hij niet weet hoeveel asielzoekers precies onder de regeling zullen vallen. CDA-Kamerlid Wim van de Camp noemde het buitengewoon opmerkelijk om een generaal pardon af te kondigen zonder te weten hoe groot de groep is. Volgens hem wekt het voorstel valse verwachtingen. "Dat is inhumaan", zei Van de Camp.

Oorspronkelijk ging het om 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) Nederland binnenkwamen. Volgens VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken), die zich altijd heeft verzet tegen een pardonregeling, is de groep in de loop van de tijd met 5500 mensen uitgebreid tot 31.600. Deze aanwas komt door geboortes, nareizende familieleden en mensen die in de gemeentelijke noodopvang zaten. Van de Camp zei dat het er 38.000 zouden kunnen worden.

Bos benadrukte dat het er nu om gaat dat de Kamer zich principieel uitspreekt voor een pardonregeling. Daarna moet het kabinet die zorgvuldig uitwerken. Tot die tijd mogen er geen asielzoekers uit de groep worden uitgezet.

Volgens Bos bestaat er in de maatschappij veel steun voor een pardonregeling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten drong eerder ook aan op een ruimhartig pardon voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land wachten op uitsluitsel over hun aanvraag. In 2003 kwamen 2097 asielzoekers op basis van een eenmalig, specifiek pardon in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief