Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Gelost afval gifschip had in Amsterdam kunnen blijven

6 dec 06

Amsterdam had geen toestemming moeten geven gelost afval van de Probo Koala terug te pompen in het schip. De verschillende autoriteiten hadden de mogelijkheid om het afval in Amsterdam te laten.

Het terugpompen van zogeheten 'slops' is in strijd met de wet op milieubeheer. De fout is dan ook primair door de Dienst Milieubeheer (DMH) gemaakt. De commissie-Hulshof die onderzoek deed naar de gang van zaken rond het gifschip concludeert dit. Woensdag werd het rapport gepresenteerd.

Als verzachtende omstandigheid erkent de commissie dat de regels over scheepsafval " zeer complex en gebrekkig" zijn. Bovendien lag de wettelijke bevoegdheid om het vertrek van het schip uit de Amsterdamse haven te verbieden niet bij de gemeente maar bij het Rijk. Ook noemt de commissie de gemaakte fouten " begrijpelijk, omdat dit zo'n uniek geval is".

Het schip kwam 3 juli de Amsterdamse haven in en probeerde tevergeefs afval ter verwerking aan te bieden. Buurtbewoners klaagden over stankoverlast. Een deel van de lading wordt gelost, maar voor het vertrek op 5 juli gaf de gemeente toestemming de geloste lading weer terug het schip in te pompen. In Ivoorkust werden tienduizenden ziek en tien mensen overleden na inademing van giftig afval vermoedelijke afkomstig van het schip.

Het onderzoeksrapport is voorts kritisch over de handelwijze tussen en van de verschillende diensten in de hoofdstad. Volgens het rapport werken de diensten goed met elkaar samen "voor wat betreft de gewone gang van zaken". " Maar voor de bijzondere omstandigheid waarvan bij de Probo Koala sprake was, is de gebruikelijke werkwijze en samenwerking niet adequaat gebleken."

De diensten hebben de complexiteit en ernst van dit geval niet onderkend. Daarbij is verzuimd de betrokken wethouders te informeren voor er beslissingen zijn genomen.

Het contact dat tussen de Amsterdamse instanties is geweest met de verschillende rijksoverheden had volgens voorzitter Hein Hulshof beter gekund. " Er is contact geweest over de Probo Koala en de mogelijkheid deze aan de ketting te leggen, maar hoe indringend er door de Amsterdamse ambtenaar is verzocht onderzoek te doen, dat weet ik niet." Volgens Hulshof hadden ambtenaren " meer over de grenzen van hun eigen werk moeten kijken". " Het verzoek om lading terug te pompen is al zo ongebruikelijk, dat alleen al had aanleiding kunnen zijn voor onderzoek."

" Er zijn dingen een aantal dingen niet goed gegaan", erkende verantwoordelijk wethouder Marijke Vos van Milieu. " Wij zijn politiek verantwoordelijk en dat willen we invullen door het te zeggen en verbeteringen door te voeren." De kennis en vaardigheden van ambtenaren bij de Dienst Milieubeheer moet vergroot worden en er komt een hotline-procedure waar de verschillende instanties elkaar sneller kunnen vinden. Ook zal de wethouder zal bij het Rijk pleiten voor meer duidelijkheid in de regels.

Op de vraag of de ramp in Ivoorkust voorkomen had kunnen worden als de fouten in Amsterdam niet waren gemaakt, kon de wethouder geen antwoord geven. " Er zijn nog veel schakels tussen Amsterdam en Ivoorkust. Er lopen nog vele onderzoeken en nog steeds is niet duidelijk wat de oorzaak en gevolg zijn."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief