Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

VNO-NCW onder vuur voor loslaten van 'Kyoto'

22 nov 06

Het voorstel van VNO-NCW om het huidige Kyoto-klimaatverdrag los te laten is de werkgeversorganisatie op zure reacties komen te staan van CDA, PvdA en staatssecretaris Van Geel (milieu).

De ondernemerskoepel pleit voor nieuwe internationale afspraken die, anders dan in 'Kyoto', niet uitgaan van het aftoppen van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Volgens VNO-NCW moet voor een breder draagvlak een nieuw klimaatverdrag niet uitgaan van absolute emissieplafonds. De werkgevers redeneren dat de klimaatkosten van de energie-intensieve industrie in Europa - met bedrijven als Corus, Nuon en Enci - hoger liggen door de Kyoto-verplichtingen dan die van concurrenten in grote industrielanden die niet aan het verdrag meedoen. Dat zijn de VS en Australië, maar ook China en India die opkomende economieën zijn maar als ontwikkelingslanden niet Kyoto-plichtig zijn. Hun bedrijfsleven zit daarom niet vast aan emissieplafonds voor kooldioxide (CO2).

"De impact van 'Kyoto' blijft daardoor beperkt en er is ook sprake van oneerlijke concurrentie", meent VNO-NCW. Om het verdrag voort te zetten, is een grotere deelname vereist. Maar dat kan alleen zonder absolute emissieplafonds, want die zetten een rem op de economische ontwikkeling.

"Dit kan VNO-NCW niet serieus menen", aldus Liesbeth Spies (CDA). "Als je de druk er zo van afhaalt, dan weet je zeker dat het er niet meer van komt. We hebben nog tijd. Laten we niet nu al het hoofd in de schoot leggen." Volgens Diederik Samsom (PvdA) wordt het draagvlak voor strenge maatregelen ondergraven. "Schandelijk. Dit is de bijl aan de wortel van het klimaatverdrag."

"Niet doen, niet verstandig", reageerde Van Geel. Hij wil naast de emissiedoelen per land (of landenblok) sectorgewijze afspraken maken voor internationaal concurrerende bedrijven zodat staalconcerns als Tata uit India en CSN uit Brazilië ook 'Kyoto-plichtig' worden. "Het is zuur voor Corus dat het moet concurreren of zelfs dreigt te worden overgenomen door bedrijven die zelf niet hoeven te voldoen aan uitstootverplichtingen."

(Bron: Telegraaf)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief