Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdonk en oppositie botsen frontaal

13 dec 06

De linkse oppositie is dinsdagavond frontaal gebotst met minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) over de mogelijke hervatting van de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De linkse partijen dreigen met een motie van wantrouwen tegen de bewindsvrouw, omdat zij de uitzetting direct na het debat wil hervatten.

Rond middernacht moet het kabinet duidelijk maken of het een motie van de PvdA gaat uitvoeren die vraagt om een verlenging van de stopzetting. Gebeurt dat niet, dan zal de SP waarschijnlijk een motie van wantrouwen indienen.

De PvdA en GroenLinks hebben al aangegeven dit te steunen als het kabinet de wens van de linkse meerderheid negeert en direct doorgaat met de uitzettingen. Volgens PvdA-leider Wouter Bos ligt Verdonk op "ramkoers en is de hardst mogelijke confrontatie mogelijk".

Het is nog niet duidelijk of een motie van wantrouwen een meerderheid haalt. Als dat wel gebeurt, zal dat leiden tot het vertrek van alle VVD-ministers uit het demissionaire kabinet. Dat zei VVD-fractieleider Mark Rutte tijdens de schorsing van het debat.

Aanleiding voor de botsing was de aankondiging van de bewindsvrouw tijdens het spoeddebat over de kwestie dat zij de uitgeprocedeerden uit de oude groep asielzoekers per direct weer gaat uitzetten. Een linkse Kamermeerderheid had vlak daarvoor juist aangedrongen op een verlenging van de uitzettingsstop.

Verdonk gaf aan dat zij de uitzetting hervat, ook al zou een nieuwe motie van de PvdA over de verlenging bij stemming worden aangenomen. Ze vindt dat ze de Vreemdelingenwet moet handhaven. Daarin wordt ze in de Tweede Kamer gesteund door het CDA, VVD, PVV en de SGP. Bovendien heeft ze daarin het mandaat van de ministerraad, zo gaf de bewindsvrouw in tweede instantie aan.

In de loop van het debat stuurden PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie niet meteen aan op een motie van wantrouwen. De linkse oppositiepartijen verwezen eensgezind naar het oordeel van het kabinet over de motie en over het besluit van de bewindsvrouw om die te gaan negeren. Toen Verdonk volhield dat ze - ondanks alles - de uitzetting direct na het debat zou hervatten, besloot de Kamer direct te stemmen en het kabinet om duidelijkheid te vragen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief