Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Reactie op Pinochet-uitzending: Peter Gelauff

13 dec 06

Geachte redactie,

Laat ik maar met de deur in huis vallen: met verbazing en ergernis heb ik gisterenavond naar uw uitzending over de dood van Pinochet gekeken. En dan met name aan ruimte die geboden werd aan een 'persoonlijke vriend' van de voormalige dictator om diens verwerpelijke beleid te verdedigen. Misschien ben ik te optimistisch als ik denk dat de redacteur van dit programma voldoende op de hoogte is van het totalitaire bewind van de ex-dictator, dat hij/zij zich niet zomaar door wellicht de enige Nederlander die ooit in Pinochet heeft geloofd zo een verhaal op de mouw laat spelden.

Hoor en wederhoor? Een voorstander van Pinochet tegenover een tegenstander? Alsof het gelijkwaardige partijen zijn. Alsof dhr. Schaadt(?) in deze even representatief is als de vertegenwoordiger van de Chilenen die het slachtoffer van de dictatuur zijn geworden. Een persoonlijke 'vriend' en persoonlijk belanghebbende tegenover niet alleen een van de slachtoffers, maar ook tegenover de miljoenen die de brute schendingen van de mensenrechten altijd veroordeeld hebben. Een vertegenwoordiger van het extreme kapitalisme, die de opvatting huldigt dat moord en martelingen er nu eenmaal bij horen als je zíjn kapitalisme een kans wil geven - 'waar gehakt wordt vallen spaanders'- die alle ruimte krijgt om onweersproken zijn abjecte opvattingen via uw programma te ventileren.

Als u zo'n opportunistische goudzoeker dan toch aan het woord laat, mag u dan iets vertellen? Uw geïnterviewde werd bijkans euforisch toen hij via uw programma mocht uitdragen dat de zeventien jaar van de dictatuur van Pinochet toch maar aangetoond hadden, dat de kapitalistische economie zonder politieke bemoeienis een succes was gebleken. Dat politiek in feite de economie belemmert. De kernvraag van de politiek nu is of de mens er is voor de economie of de economie voor de mens en met welke instrumenten de mensheid - lokaal, nationaal of internationaal - nou het beste vooruit kan worden geholpen. In de loop van de geschiedenis zijn daar allerlei, vaak tegengestelde, opvattingen over ontstaan die weer geleid hebben tot de oprichting van politieke partijen en organisaties.Uw verslaggever had tenminste bij de geïnterviewde kunnen informeren wat hij van dat dilemma vindt. Of er rekening moet worden gehouden met mensenrechten of dat die rechten er niet toe dan als het de economie betreft. En of het volgens hem ook een succes is als 'de economie' bloeit, maar steeds groter groepen in de samenleving daarvan gemarginaliseerd worden. Misschien had uw verslaggever zich een beetje moeten verdiepen in de werkelijkheid van dat economische succes van de Chileense dictatuur alvorens dhr. Schaadt (?) onweersproken zijn totalitaire opvattingen te laten spuien.

Een misser van formaat die uw programma niet tot eer strekt.

Met vriendelijke groet,

Peter Gelauff

(voormalige coördinator en voorzitter van het Chili Komitee Nederland)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief