Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdonk blijft aan met uitgeklede portefeuille

14 dec 06

Het kabinet komt de Tweede Kamer tegemoet in het conflict over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn.

Naast een inhoudelijke handreiking biedt het kabinet het compromis dat VVD-minister Rita Verdonk de portefeuille Vreemdelingenzaken overdraagt aan een CDA-minister Hirsch Ballin. Verdonk kan dan wel aanblijven als minister en gaat zich behalve met integratie meer bezighouden met jeugdzaken.

Dinsdag kreeg Verdonk een motie van afkeuring aan haar broek omdat ze tegen de zin van een Kamermeerderheid het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers weer wilde hervatten. De Kamer eiste juist een uitzetstop tot een generaal pardon voor de bewuste groep tijdens de kabinetsformatie is geregeld.

VVD-leider Mark Rutte dreigde eerder alle VVD-ministers uit het kabinet terug te trekken als Verdonk zou worden weggestuurd. Om die reden vergaderde het kabinet woensdag urenlang over de ontstane situatie. Vooral premier Jan Peter Balkenende drong volgens ingewijden aan op het vertrek van Verdonk. Volgens hem moest een motie van afkeuring van het parlement een gevolg krijgen.

Die opstelling en het CDA-streven tegemoet te komen aan de Kamerwens tot een langere stop van uitzettingen, waren reden voor de VVD-bewindslieden met een collectief vertrek te dreigen. Met het overdragen van de portefeuille door Verdonk is een kabinetscrisis bezworen. De VVD-ministers hoeven nu niet langer verantwoordelijkheid te dragen voor de portefeuille waarin gewerkt wordt aan een uitzetstop van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het CDA is tevreden dat de relatie met de Kamer weer verbeterd kan worden.

Die was onder grote druk komen te staan nadat het kabinet tot twee keer toe een aangenomen motie voor een tijdelijke uitzetstop in afwachting van een generaal pardon niet wilde uitvoeren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief