Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vrouwen ook regelmatig dader eerwraak

29 dec 06

Vrouwen komen lang niet altijd uitsluitend in beeld als slachtoffer van eerwraak. Zij kunnen actief betrokken zijn bij gewelddadige vormen van eerherstel.

In de praktijk blijkt tevens dat mannen ook regelmatig het slachtoffer zijn van geweld rond eerwraak. Dat concluderen de politiekorpsen Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid vrijdag in hun eindrapportage over eergerelateerd geweld.

Bij eerwraak wordt een familielid gestraft voor het bezoedelen van de eer van de familie. Het is noodzakelijk dat meer inzicht wordt verkregen over de problematiek. Dat kan alleen als goede informatie voor handen is. Voorlichting aan politieagenten, medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) en andere instanties is hard nodig en op de Nederlandse Politie Academie (NPA) moet meer aandacht aan eerwraak worden besteed.

De politie Haaglanden, het OM in Den Haag en de Vereniging Federatie Opvang ontwikkelden begin oktober een protocol voor de aanpak van eerwraak. Doel daarvan is vooral de slachtoffers beter te beschermen. In het protocol zijn vaste afspraken gemaakt over wat te doen bij crisissituaties. Het eindrapport was een evaluatie hiervan.

Uit de rapportage blijkt dat moderne communicatiemiddelen een steeds grote rol spelen. Zo bleken enkele meisjes op internet contact te hebben met jongens. Dat werd door de familie als oneervol gedrag bestempeld. Ook mobiele telefoons kunnen veel leed aanrichten, bijvoorbeeld in de vorm van bedreigende sms-jes of oneerbare foto's. Familiegeheimen worden met behulp van deze moderne communicatiemiddelen ook veel sneller verspreid.

Volgens de politie is het van levensbelang dat eerst een plan van aanpak wordt bedacht voordat de politie betrokkenen spreekt, of eventueel op zoek gaat naar een bemiddelaar. Politiemensen moeten zich er van bewust zijn dat zij niet altijd de problemen kunnen oplossen. Het is goed mogelijk dat door een niet goed voorbereide aanpak van de politie de eer van de betrokkenen geschonden kan worden. Daarom is vaak een specialist nodig.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief