Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Meer concurrentie energiemarkt

10 jan 07

De Europese Commissie wil meer concurrentie op de interne energiemarkt. Europa moet minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld gas en olie uit Rusland.

De Commissie wil ook dat de lidstaten in 2020 fors minder kooldioxide (CO2) uitstoten dan eerder is afgesproken. De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot 2 graden Celsius.
Dat blijkt uit een 'strategierapport' van de Europese Commissie van 900 pagina's over energie en klimaatbeheersing. Details van het rapport worden op dit moment nog besproken door de eurocommissarissen.

De EU moet in 2020 minimaal 20 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het doel zoals Europa zich eerder in het Kyoto-protocol stelde, was 8 procent minder in 2012. De Commissie wil bovendien alle rijke geïndustrialiseerde landen uitdagen om een reductie van 30 procent in 2020 na te streven. Maar zolang daarover geen overeenstemming is, moet de EU zich eenzijdig committeren aan 20 procent. In 2050 moet de uitstoot van gassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde zijn teruggebracht tot de helft van de uitstoot in 1990.

Vorige week lekte al uit dat de Commissie zal pleiten voor een 'nieuwe industriële revolutie':meer concurrentie in de energiesector, minder uitstoot van schadelijke stoffen en meer zekerheid over energievoorzieningen op de lange termijn. Europa zou leidend moeten zijn bij deze wereldwijde revolutie. Het rapport van 900 pagina's moet de basis vormen voor een top van EU-leiders in maart in Duitsland. Onduidelijk was woensdag tegen het middaguur nog hoe hard de commissievoorstellen zullen zijn voor het opsplitsen van grote energiebedrijven. Volgens de Nederlandse eurocommissaris Kroes moet de macht van de energiegiganten gebroken worden. Maar sommige commissarissen en sommige lidstaten als Frankrijk en Duitsland staan daar huiverig tegenover. "Het splitsen is de beste remedie voor de problemen waarvoor we ons gesteld zien," zei Kroes eerder deze week in Parijs.

Het commissierapport zal wijzen op de voordelen van kernenergie (minder uitstoot van broeikasgassen), maar laat de keus voor of tegen nucleaire energie over aan de EU-landen zelf. Volgens het document is er de komende 25 jaar 900 miljard euro nodig om de energiesector te vernieuwen en klaar te maken voor schonere energie en een toegenomen vraag.

(Bron: ANP/Volkskrant)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief