Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Kabinetsmotto: Emancipatie, gezin en diversiteit'

12 jan 07

Een goed motto voor een nieuw kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie zou "emancipatie, gezin en diversiteit" zijn.

Dat stelde CDA-minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken donderdag bij de opening van het kenniscentrum E-Quality op het gebied van emancipatie in de multiculturele samenleving, waarin nu ook de Nederlandse Gezinsraad zit. De Geus vindt dat er meer oog moet komen voor "eigentijdse gezinnen".

Het doel voor de komende jaren is volgens de demissionair bewindsman dat mannen en vrouwen, autochtoon en allochtoon, jong en oud meer meedoen aan de samenleving. "Emancipatie gaat samen met diversiteit. Er is niet een manier voor iedereen om te participeren", aldus De Geus. Volgens hem zou een minister voor Gezinszaken, zoals CDA en ChristenUnie bepleiten, de verbinding kunnen maken met emancipatie en diversiteit.

Zo kan de belemmering om te gaan werken volgens De Geus voor de ene vrouw zijn dat ze een achterstand heeft op de arbeidsmarkt en voor de ander de combinatie arbeid en zorg. "Als individu hechten we aan emancipatie, maar in de praktijk houden mensen vast aan traditionele familiebanden."

De minister wees op de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar dat de emancipatie van vrouwen stagneert. Weliswaar is breed geaccepteerd dat ze werken, ook als ze kleine kinderen hebben, maar dat geldt niet voor een fulltime baan. Het 'anderhalfverdienersmodel' is het ideaal in Nederland, waarbij vrouwen minder uren buitenshuis werken dan mannen.

Dat heeft volgens directeur Joan Ferrier van E-Quality voor een deel te maken met financiële keuzes. "Vaak is het zo dat de man meer verdient en dat de minst verdienende partner minder gaat werken." Het gevaar is volgens haar dat te weinig vrouwen in Nederland economisch zelfstandig zijn.

Ferrier spreekt ook van een culturele kwestie. "Het moederschapgevoel in Nederland is heel groot. Deeltijdwerk is ook een verworvenheid, want het geeft mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren. Maar mannen worden nog altijd als een watje gezien als zij in deeltijd willen werken. Dat moet veranderen."

E-Quality wil overheden en beleidsmakers helpen meer emancipatiegericht te werken. Verder doet het kenniscentrum onderzoek. Bijvoorbeeld naar het effect van migratie op gezinnen en de positie van een partner die uit een ander land komt en geen baan heeft. Ook begint E-Quality een chatdiscussie op marokko.nl voor jongeren over de taakverdeling met hun (toekomstige) partner.

(Bron : ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief