Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Defensiepersoneel gaat aan de slag met goed gedrag

17 jan 07

De medewerkers van Defensie, zowel militairen als burgers, gaan de komende weken praten over de manier waarop ongewenste gedrag binnen de organisatie kan worden aangepakt.

Binnen elke eenheid worden hierover gesprekken gevoerd. Dat schrijft Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn in een brief die woensdag bij al het Defensiepersoneel is thuisbezorgd.

Hierbij is ook een voorlopige gedragscode gevoegd, die ook werd opgesteld na gesprekken met medewerkers.

De code bestaat uit vijf punten die de eigen verantwoordelijkheid, professioneel gedrag, fatsoenlijke omgangsvormen en goede samenwerking benadrukken. De code is onmiddellijk van kracht voor iedereen binnen Defensie.

De discussies die hierover tot eind maart defensiebreed zullen volgen, kunnen leiden tot verbetering van de code. Maar alleen een code is niet genoeg om de organisatie te veranderen, schrijft Berlijn. Daarom komt nog een breder pakket aan maatregelen om ongewenst gedrag geen kans te geven. Bij deze maatregelen staan de vijf pijlers uit de code centraal.

De code stelt dat medewerkers deel uitmaken van een professionele organisatie, lid zijn van een team met een gemeenschappelijke taak, bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid, iedereen met respect behandelen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit laatste punt gaat in op alcohol- en drugsgebruik.

Drugs zijn altijd al verboden voor Defensiemedewerkers, ook in privétijd. Dat komt, omdat die onze werkelijkheid vervormen en daarmee onze veiligheid in gevaar brengen, zo meldt de toelichting. Een absoluut verbod op alcohol is er niet. Tijdens oefeningen of operaties mogen medewerkers niet drinken. Maar tijdens de normale dienstuitoefening, waaronder ook vliegen en varen vallen, is gebruik van alcohol toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de bevoegd commandant.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief