Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Toespraak Bush koel ontvangen door meerderheid Congres

24 jan 07

De Amerikaanse president George Bush heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn voorgenomen Irak-beleid verdedigd voor het Congres.

De Democratische meerderheid in het parlement volhardde echter in haar afwijzing van het plan om extra troepen te sturen.

Bush hield in het Capitool zijn toespraak over het wel en wee van het land, 'The State of the Union', ook wel eens aangeduid als de 'Amerikaanse troonrede'. De nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, gaf Bush het woord. Bush dankte en prees de nieuwe voorzitster onder luid applaus van de afgevaardigden en senatoren.

Pelosi, die gekant is tegen het Irak-beleid van Bush, bleef tijdens de toespraak soms demonstratief zitten wanneer de president een staande ovatie kreeg van zijn Republikeinse aanhangers. Bush wil meer dan 20.000 man extra sturen naar Irak om het sektarisch geweld daar onder controle te krijgen.

Onder Democraten heerst echter grote weerstand tegen het sturen van extra troepen. Het Congres heeft sinds begin januari een Democratische meerderheid. Er zijn al meer dan 130.000 Amerikaanse militairen in Irak.

Bush vroeg opnieuw om steun voor zijn oorlog tegen het terrorisme, een " beslissende ideologische slag" die nog 'generaties' zal duren. Maar namens de Democraten zei senator Jim Webb in een reactie voor de televisie dat er een ommekeer nodig is en dat de regering zich moet inspannen om de oorlog te beëindigen.

Een meerderheid van de Amerikanen en ook een meerderheid onder militairen is volgens Webb tegen de oorlogvoering in Irak. Hij sprak van vier jaren van 'mismanagement' of wanbeleid in deze oorlog.

" President Bush moet in het belang van het Amerikaanse volk en de Amerikaanse betrekkingen wereldwijd de oorlog beëindigen. (...) Wanneer hij dat niet doet, zullen wij hem vertellen hoe dat moet", aldus Webb in een verwijzing naar de nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat.

" De Verenigde Staten hebben een verbijsterende prijs betaald om deze oorlog te bekostigen, niet alleen financieel, maar ook door de schade aan het aanzien van Amerika in de hele wereld, alsmede door gemiste kansen in de strijd tegen terrorisme en door het vergoten bloed van Amerikaanse soldaten", aldus Webb. Hij hamerde erop dat de Amerikaanse militairen moeten worden teruggetrokken " uit de straten van Bagdad", precies het tegenoverstelde van wat Bush voor Irak aanbeval in zijn toespraak.

Bush had aan het begin van zijn rede vooral de klemtoon gelegd op binnenlandse, economische vraagstukken zoals het begrotingstekort en de ziektekostenverzekering. Hij ging ook uitgebreid in op de noodzaak tot verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg. Het gaat goed met de Amerikaanse economie volgens Bush. Er is weinig werkloosheid, de inflatie is gering en de lonen stijgen. Hij wil de vele illegalen in de VS betere mogelijkheden geven een legale status te verwerven.

Met ongebruikelijke duidelijkheid sprak Bush zich uit voor maatregelen om het broeikaseffect tegen te gaan. De Amerikanen zouden hun olieconsumptie in tien jaar tijd met een vijfde moeten verminderen, aldus de president.

(Bron: ANP/DPA/AFP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief