Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring Endstra aan notaris (uitgetypte versie)

31 jan 07

Hieronder de uitgetypte verklaring die Endstra op 10 april 2003 bij zijn eigen notaris Van Lidth de Jeude heeft afgelegd, waarin hij zegt te worden afgeperst.

Verklaring Willem Endstra bij notaris Van Lidth de Jeude, 10 april 2003

Op 10 april 2003 verklaarde de heer mr. W.A.A.P.M. Endstra in persoon tegenover ondergetekende als notaris

Ik, mr W.A.A.P.M. Endstra, ben onder dwang op 10 april 2003 om 12.00 uur bij mr. M.S. Weijman verbonden aan Lexence advocaten te Amsterdam verschenen te zijner kantore op verzoek van mr A. van T. Aldaar werd ik gedwongen een onherroepelijke volmacht te geven en te tekenen waarbij de aandelen in Recreatiepark Port Greve NV zouden worden verpand aan Bergheim Investments SA gevestigd te Panama voor een fictieve schuld van 6.806.703 euro (hfl 15.000.000) aan Ballados Investments NV en een gefingeerde schuld van 3.857.000 euro aan Bergheim Investments SA te Panama.

De verpandingsakte welke is getekend op 26 febr 2003 is eveneens onder dwang van liquidatie van ondergetekende en/of familieleden getekend op 26 februari 2003, terwijl de handgeschreven toevoegingen in de akte van 26 februari 2003 op heden 10 april 2003 bij mr. M.S. Weijman zijn toegevoegd door de notaris.

Aanvankelijk weigerde ik te tekenen en ben zonder iets te zeggen weggelopen en rechtsreeks naar de heer v Looyen gegaan, hoofd CID, kantoor Amsterdam. Naast hr. Van Looijen waren nog 2 medewerkers aanwezig bij het gesprek. Ik heb de heer van Looyen medegedeeld wie achter de afpersing zaten te weten de heer Willem Holleeder en zijn vriend Dino.

Ik werd opgebeld door A. van T. om circa 13.00 uur om terug te keren naar Lexence advocaten onder toezegging dat de boete van 0,5% per dag pas zal ingaan op 1 mei 2003. Daarna heb ik de stukken getekend. De heer Ad van T. verklaarde nadat de heer Weijman de kamer had verlaten, dat de heer D.J. Paarlberg onder dwang aan deze verpanding en afpersing meewerkte, maar dat Paarlberg ook onder dwang handelde. Balados NV is een NV die vroeger van J.D. Paarlberg was en geadministreerd bij FTC Trust te Wassenaar.

Nadat de heer Paarlberg zijn aandelen in de Seaport Marina IJmuiden aan de familie Endstra had verkocht en geleverd, heeft hij Balados aan mij, W. Endstra, overgedragen voor fl. 1=, hoewel er een vordering was van Balados op Seaport Marina van fl. 12.500.000,=. De vordering was niet volwaardig ivm zware verliezen van Seaport Marina, daarom was de koopsom fl 1,-.

Bij FTC Trust was bekend dat Balados van Endstra was. Ik ben gedwongen deze NV terug over te dragen aan Paarlberg om niet, zulks in dec. 2002. Daarvoor heb ik bij FTC Trust stukken moeten tekenen, dat ik geen eigenaar meer…….
(aantal regels onleesbaar) ….ongeveer fl. 12.200.000 moeten voldoen aan Balados bij de Fortisbank, te R'dam op een rek.nr.

De schulden genoemd in de akte van verpanding dd 26 febr. 2003 zijn gefingeerd. Door Balados is een verklaring afgegeven aan de accountant van Seaport Marina dat Balados geen vordering meer had (zie verklaring accountant).

Ook de vordering ad 3.857.000 euro tbv Bergheim heeft geen rechtsgrond.Endstra zal zich inspannen desondanks de bedragen te betalen onder dreiging van liquidatie van hem in persoon. Mocht ik toch worden geliquideerd dan verzoek ik notaris Jhr mr AP van Lidth de Jeude deze verklaring aan de politie te overhandigen.

Aldus opgemaakt en getekend op 10 april 2004

Mr. W. Endstra

(Noot redactie NOVA: notaris Van Lidth de Jeude verklaart later tegenover de politie dat de datering van de brief onjuist is, en 10 april 2003 moet zijn)


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief