Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring Endstra aan advocaat Beckers (uitgetypte versie)

31 jan 07

Hieronder de verklaring die Endstra vijf maanden voor zijn dood heeft achtergelaten bij advocaat Beckers, waarin hij spreekt over een mogelijke liquidatie door Willem Holleeder.

Datum: 2 dec 2003

Geachte heer Beckers,

Begin deze maand heb ik u 200.000 euro overgemaakt. Dit betrof een deelbetaling van de aflossingen van mevr K de Groot en mevr M Schuts welke zij aan uw client dienen uit te voeren. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan in de aflossingsverplichtingen. De afgesproken datums zijn niet gehaald. De rede dat deze achterstand ontstaan is tweeerlij.
Ten eerste is het moeilijk voor ondergetekende nieuwe financiering te verkrijgen gezien de negatieve artikelen in de media en ten tweede is veel van onze liquiditeit verdwenen aan oneigenlijke betalingen aan de Hr. W. Holleeder. Meermalen zijn wij met de dood bedreigd indien wij niet betaalden. Ook is medegedeeld dat wij niet aan uw cliënt mochten betalen. Dit zou tot gevolg hebben dat ondergetekende dan wel familie van mij zou worden 'opgeruimd', geliquideerd. De bedreigingen houden aan en maken het mij en mijn familie moeilijk om op een normale manier verder te leven.


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief