Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Eerder met werken stoppen fiscaal bestraft

2 feb 07

Wie voor zijn 65e stopt met werken moet een fiscale heffing gaan betalen. Wie daarentegen na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje.

CDA, PvdA en ChristenUnie zijn het daar donderdagavond in de kabinetsformatie over eens geworden, bevestigen kringen rond de onderhandelingen vrijdag.

De maatregel, die op termijn miljarden euro's oplevert, gaat in 2011 in. Hij geldt niet voor mensen die dan al met werken zijn gestopt. Alleen AOW'ers met een aanvullend pensioen vanaf 15.000 euro per jaar moeten een heffing betalen. Mensen die zwaar en laagbetaald werk doen, worden daardoor ontzien. Het is de bedoeling dat de heffing hoger wordt naarmate iemand eerder met werken stopt.

Het plan lijkt op het voorstel in het PvdA-verkiezingsprogramma, maar daarin stond dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou moeten meebetalen aan de AOW, om die in de toekomst overeind te kunnen houden. Het CDA heeft steeds betoogd dat zo'n ingreep niet nodig is als iedereen tot zijn 65e blijft werken.

Volgens het PvdA-plan zou de heffing 0,6 procent per jaar bedragen, berekend over het inkomen vanaf 15.000 euro. Dat percentage zou geleidelijk worden opgetrokken tot 2,4. Waarschijnlijk nemen de onderhandelaars in de kabinetsformatie dat systeem over.

De AOW was een van de grootste hobbels in de kabinetsformatie. In de verkiezingscampagne heeft het CDA steeds hard uitgehaald naar het AOW-plan van de PvdA. In de formatie is aanvankelijk gekeken naar een alternatief van de ChristenUnie om de AOW op termijn betaalbaar te houden. Dat hield in dat de AOW geleidelijk geheel uit de belastingen zou worden gefinancierd in plaats van via premies. Ook dat zou het effect hebben gehad dat rijkere ouderen zouden meebetalen aan de oudedagsvoorziening. Maar uiteindelijk is als compromis gekozen voor een afgezwakte variant van het PvdA-plan.

Ook bij andere onderwerpen zijn compromissen in de maak, melden betrokkenen. Zo komen er, ondanks verzet van de PvdA, bezuinigingen op de bureaucratie in de zorg. Door meer marktwerking moet daar efficiënter gewerkt worden. De ChristenUnie is bereid te accepteren dat een fiscaal voordeeltje voor niet-werkende gehuwden en samenwonenden wordt aangetast. Met de hypotheekrente, een belangrijk twistpunt in de formatie, gebeurt volgens een bron 'niet veel'.

De onderhandelaars Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) komen vrijdag weer in het Catshuis bijeen om onder leiding van informateur Herman Wijffels de allerlaatste knopen door te hakken. Ook komt het Centraal Planbureau vrijdag met doorrekeningen van de plannen. Als die gunstig uitvallen kan het regeerakkoord maandag of dinsdag aan de beoogde coalitiefracties worden voorgelegd.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief