Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ouderenbonden wijzen AOW-plan af

2 feb 07

De ouderenorganisaties verwerpen het AOW-voorstel uit de kabinetsformatie. De Unie KBO noemt het "zonder meer een slecht plan".

"Trek het terug en kom dan met een nieuw voorstel", vindt de ANBO.

CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in de kabinetsformatie besloten dat gepensioneerden een extra heffing moeten gaan betalen als zij voor hun 65e stoppen met werken. Doel is de AOW ook met een vergrijzende bevolking betaalbaar te houden.

Volgens de Unie KBO is het echter maar zeer de vraag of de oudedagsvoorziening onbetaalbaar wordt in de toekomst. Op dit moment betalen ouderen namelijk al voor een deel mee aan de AOW via de inkomstenbelasting. Dat aandeel zal in de toekomst alleen maar stijgen, stelt een woordvoerder van de organisatie.

De Unie KBO stelt dat de inkomens die de overheid uitkeert aan 65-plussers op dit moment voor 52 procent gedekt worden door wat mensen onder de 65 opbrengen aan bijvoorbeeld loonbelasting. De organisatie denkt dat dit bij ongewijzigd beleid zal teruglopen tot 38 procent in 2030, wanneer de vergrijzing haar hoogtepunt bereikt.

Een zegsvrouw van de ANBO zet vraagtekens bij de uitvoering van het plan van de drie toekomstige coalitiepartijen. Bovendien deelt de organisatie de vrees van de vakbonden dat mensen die op een vroege leeftijd zijn gaan werken in een zwaar beroep de dupe worden van het voorstel.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief