Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

CDA, PvdA en ChristenUnie sluiten regeerakkoord

2 feb 07

De onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben vrijdag een akkoord bereikt over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Maandag leggen Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) het stuk voor aan hun Kamerfracties.

Daarna lichten de partijen het akkoord toe. De komende dagen worden de laatste teksten afgerond. De belangrijkste speerpunten van het nieuwe kabinet zijn echter inmiddels bekend. Zo moeten werknemers die voor hun 65e jaar de arbeidsmarkt verlaten een fiscale heffing gaan betalen. Zo hopen de partijen de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. Wie daarentegen na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje.

De maatregel, die op termijn miljarden euro's oplevert, geldt niet voor mensen die in 2011 al met werken zijn gestopt en niet voor AOW'ers met een aanvullend pensioen tot 15.000 euro per jaar. Mensen die zwaar en laagbetaald werk doen, worden daardoor ontzien. Het is de bedoeling dat de heffing hoger wordt naarmate iemand eerder met werken stopt.

Het voorstel lijkt op een eerder PvdA-plan, maar daarin stond dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou moeten meebetalen aan de AOW. Het CDA heeft steeds betoogd dat zo'n ingreep niet nodig is als iedereen tot zijn 65e blijft werken.

Een ander belangrijk onderdeel van het regeerakkoord is de afspraak dat de aftrek van hypotheekrente ongemoeid blijft. PvdA en ChristenUnie wilden de aftrek het liefst beperken voor de hogere inkomens. Daar staat voor de PvdA wel tegenover dat het vrijgeven van de huren niet doorgaat en dat ze niet meer mogen stijgen dan met de inflatie.

Verder zal het nieuwe kabinet fors investeren in terreinen als onderwijs, milieu en de aanpak van achterstandswijken. Geld wordt vrijgemaakt door te snijden in het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in de zorg. Daarnaast komt er een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al sinds 2001 of langer in Nederland zijn.

De kinderopvang wordt, anders dan de PvdA wilde, niet gratis. Wel komt er zo'n 750 miljoen euro extra om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken.

De toekomst van de AOW en van de hypotheekrenteaftrek vormden de grootste hobbels in de gesprekken voor een nieuw kabinet, die een maand geleden onder leiding van informateur Herman Wijffels begonnen.

Het gevonden AOW-compromis kon vrijdag op weinig enthousiasme rekenen bij vakbonden, ouderenorganisaties en de VVD. De liberalen zien in het laten meebetalen door ouderen de eerste belastingverhoging van het nieuwe kabinet. "Ik vrees dat er nog meer zullen volgen", zei VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok.

Vakcentrale FNV is laaiend. "Ik sta perplex dat ze met dit soort rare ideeën komen. Het is van de gekke", aldus vicevoorzitter Peter Gortzak. Vakcentrale CNV toonde zich daarentegen verheugd. Het CNV deelt wel de vrees van de FNV dat werknemers in zware beroepen onevenredig zwaar zullen worden gestraft.

De ouderenorganisaties verwerpen het AOW-voorstel. Volgens de Unie KBO is het maar zeer de vraag of de oudedagsvoorziening in de toekomst onbetaalbaar wordt. De ANBO is net als de vakbonden bevreesd dat mensen die op vroege leeftijd zijn gaan werken in een zwaar beroep de dupe worden.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief