Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoofdpunten van het concept-regeerakkoord

5 feb 07

De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie bespreken maandag het concept-regeerakkoord, waarover hun fractieleiders vrijdag een akkoord hebben bereikt. Grote delen van dit stuk zijn maandag uitgelekt.

Hieronder een overzicht.

- Gepensioneerden die voor hun 65e stoppen met werken gaat meebetalen aan de AOW. De maatregel gaat in 2011 in en geldt alleen voor aanvullende pensioenen vanaf 15.000 euro per jaar. Wie na zijn 65e aan de slag blijft, krijgt een belastingkorting

- De hypotheekrenteaftrek blijft in stand

- De huurmarkt wordt niet vrijgegeven. De jaarlijkse huurstijging blijft beperkt tot de inflatie
- Er komt een generaal pardon voor 'oude' asielzoekers

- Voor onderwijs wordt ruim 1 miljard extra uitgetrokken

- Voor het milieubeleid komt 850 miljoen extra beschikbaar. Er komt een milieuheffing op vliegtickets (350 miljoen), differentiatie van de aanschafbelasting van auto's (150 miljoen). De energiebesparing moet naar 2 procent per jaar

- Voor het opknappen van oude wijken wordt 400 miljoen extra uitgetrokken

- De kinderopvang wordt niet gratis. Wel komt er 750 miljoen om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken

- Er gaat extra geld voor verbetering van de koopkracht van de laagstbetaalden

- Voor de zorg komt er in totaal 500 miljoen extra beschikbaar. Dat geld is bestemd om zorgtoeslag te verhogen, het personeelstekort bij verpleeghuizen terug te dringen en om de pil en de tandartscontrole weer terug te laten keren in het basispakket

- De no-claim in de gezondheidszorg verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een eigen risico van 150 euro per jaar, maar dat geldt niet voor chronisch zieken en gehandicapten

- De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog

- De maximumleeftijd voor herkeuring in de WAO gaat omlaag van 50 naar 45 jaar. Daardoor hoeven minder arbeidsongeschikten zich aan een herkeuring te onderwerpen

- Het nieuwe kabinet trekt 700 miljoen uit om herkeurde ex-WAO'ers aan werk te helpen. Het geld is bedoeld voor 'brugbanen' en voor loonkostensubsidies voor bedrijven die voormalige arbeidsongeschikten in dienst nemen

- Aan het ontslagrecht verandert niets

- Er wordt voor 750 miljoen euro gesneden in het ambtenarenapparaat

- De regels voor abortus, euthanasie en homohuwelijk worden niet teruggedraaid, maar er worden ook geen nieuwe stappen gezet op deze terreinen. Het moratorium voor stamcelonderzoek blijft gehandhaafd

- De Nederlandse deelname aan het JSF-gevechtsvliegtuig wordt niet teruggedraaid

- Er komt geen parlementair onderzoek naar de Nederlandse militaire missie in Irak. Voor Defensie en vredesoperaties trekt het kabinet 200 miljoen extra euro uit. Ontwikkelingssamenwerking kan ook op 200 miljoen extra rekenen

- Voor verbetering van de veiligheid en preventie is 550 miljoen extra beschikbaar

- In overleg met de branche wordt gewerkt aan een rookvrije horeca

- Het kabinet organiseert geen nieuw referendum over de Europese grondwet

- Het regeerakkoord is gebaseerd op een economische groei van 2 procent. Aan het eind van de kabinetsperiode moet er een overschot op de overheidsbegroting zijn van ongeveer 1 procent

- De publieke omroep kan rekenen op 100 miljoen extra. Voor cultuur en monumentenzorg ook 100 miljoen, voor sport 20 miljoen

- Het kabinet maakt binnen 100 dagen afspraken met de sociale partners, de organisaties in de zorg en andere maatschappelijke sectoren over de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord

- Het prostitutiebeleid wordt harder aangepakt. De politie gaat harder optreden tegen klanten van illegale en minderjarige prostituees

- Het advies van de commissie-Dijkstal wordt gevolgd: hogere salarissen voor ministers

- In het nieuwe kabinet komt een minister voor Milieu, een minister voor Volkshuisvesting en Integratie en een minister voor Jeugd- en Gezinszaken

- Het CDA krijgt in totaal acht ministers, de PvdA zes en de ChristenUnie twee

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief