Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Politiek Den Haag maakt zich op voor de poppetjes

6 feb 07

Nu het regeerakkoord af is, beginnen CDA, PvdA en ChristenUnie met de personele samenstelling van het kabinet. Dat onderdeel van de onderhandelingen wordt in politiek Den Haag altijd met spanning tegemoet gezien.

Vooral degenen die zichzelf kansrijk achten voor een mooie post gaan een onrustig weekje tegemoet. Worden ze gebeld of vissen ze achter het net?

Wanneer iedereen die de afgelopen weken in de kranten is genoemd minister of staatssecretaris wordt, zou het nieuwe kabinet ongeveer tachtig leden tellen. In werkelijkheid zullen het er een stuk minder zijn. De drie partijen gaan uit van zestien ministers: acht voor het CDA, zes voor de PvdA en twee voor de ChristenUnie. Verder komen er ongeveer tien staatssecretarissen.

Hoewel de gesprekken over de 'poppetjes' nog moeten beginnen, staat een aantal namen al vast. CDA-leider Jan Peter Balkenende wordt opnieuw premier. PvdA-leider Wouter Bos krijgt het ministerie van Financiën. CDA-kopstuk Maxime Verhagen komt zo goed als zeker op Buitenlandse Zaken. Ook de Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb wordt minister, waarschijnlijk van Integratie en Volkshuisvesting. De ChristenUnie heeft Eimert van Middelkoop in de aanbieding voor Defensie.

Ingewijden achten de kans groot dat de vorig jaar afgetreden CDA-minister Piet Hein Donner opnieuw minister wordt. Terugkeer op Justitie lijkt minder voor de hand te liggen, maar Donner kan ook heel goed uit de voeten op Sociale Zaken. Voor hij politicus werd schreef hij als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een gezaghebbend rapport over de WAO.

Als het CDA Sociale Zaken krijgt, gaat Economische Zaken naar de PvdA. Die heeft daarvoor ondernemer en senator Trude Maas in de aanbieding, maar ook Tweede Kamerlid Ferd Crone komt voor dit departement in aanmerking.

Voor Justitie zou het CDA de huidige minister Ernst Hirsch Ballin weer kunnen voordragen. In dat geval gaat Binnenlandse Zaken naar de PvdA. Die heeft een uitstekende kandidaat in de persoon van de ex-burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst.

Op Onderwijs zou Maria van der Hoeven (CDA) opnieuw kunnen bijtekenen. De PvdA kan dan Volksgezondheid, Welzijn en Sport claimen, waarvoor ze voormalig vakbondsbestuurster Ella Vogelaar of de vroegere staatssecretaris Margo Vliegenthart naar voren kan schuiven. Ook AMC-topvrouw Louise Gunning wordt genoemd.

Om ook een post in de buitenlandhoek te hebben, zal de PvdA haar oog laten vallen op Ontwikkelingssamenwerking. Kamerlid Bert Koenders is daarvoor uitermate geschikt.

Milieu werd de afgelopen vier jaar door een staatssecretaris gedaan, de CDA'er Pieter van Geel. Nu het onderwerp sterk in de belangstelling is komen te staan, ligt het voor de hand Van Geel tot minister te promoveren. Hij staat echter op de nominatie fractievoorzitter te worden. Kamerlid Liesbeth Spies lijkt een goed alternatief.

Voor Verkeer en Waterstaat tippen ingewijden de CDA-europarlementariër Camiel Eurlings, boerendochter Gerda Verburg (CDA) staat volgens de geruchten klaar om Landbouw te doen.

De ChristenUnie heeft sterk aangedrongen op een minister voor Jeugd- en Gezinsbeleid. Het liefst ging partijleider André Rouvoet daar zelf aan de slag, maar zijn partijbestuur heeft een beroep op hem gedaan om als fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven. Een kansrijke ChristenUnie-kandidaat van de post lijkt ook Kamerlid Tineke Huizinga.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief