Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

NOCNSF overwegend positief over regeerakkoord

7 feb 07

Voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOCNSF heeft woensdag overwegend positief gereageerd op het regeerakkoord dat CDA, PvdA en ChristenUnie hebben gepresenteerd.

"Met een aantal zaken zijn wij zeer content, maar ze hebben ook een paar kansen laten liggen", meent Terpstra.

In het akkoord is sport tot tevredenheid van NOCNSF opgenomen in het preventiebeleid (stimulering sportbeoefening op school) en in de 'pijler sociale samenhang'. "Daar zijn we heel blij mee, het betekent: meer middelen vrijmaken voor breedtesport als maatschappelijk bindmiddel."

Sport had in Terpstra's ogen echter op meer punten kunnen worden ingezet. Het nieuwe kabinet zet bij voorbeeld in op talentontwikkeling en het wil dat Nederland zich 'toont' in de wereld. "Het ontwikkelen van talent: typisch sport. Dat tweede punt kun je heel goed koppelen aan onze wens in de top tien van de wereld te komen. Sport wordt hier niet genoemd, ik had verwacht dat er wat meer 'sportinclusief' gedacht zou zijn."

Jaarlijks trekt het kabinet 20 miljoen euro meer uit voor sport, bovenop de 100 miljoen die al eerder was vastgesteld in de sportnota Tijd voor Sport. "Maar dat is slechts het begin", zegt Terpstra. "Zeker als je sport op school wilt stimuleren, dan moet er veel meer bij. Maar nog niet alle budgetten zijn helemaal benoemd."

Terpstra hoopt nog altijd dat staatssecretaris Ross van sport in het nieuwe kabinet een opvolger krijgt met de titel minister. "Ik denk wel dat er een minister komt met sport in zijn portefeuille. Of ik dat zeker weet? Nee, want volgens mij zijn ze er zelf nog niet helemaal uit."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief