Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Schoolboeken worden gratis

7 feb 07

Schoolboeken in het voortgezet onderwijs worden gratis. Dat staat in het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie dat woensdag is gepresenteerd.

Het ministerie van Onderwijs had eerder al later berekenen dat dit ouders jaarlijks ruim 300 euro per kind aan schoolkosten kan schelen.

De invoering van de gratis schoolboeken hing af van het tempo van de formatie. Het CDA gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet er in zal slagen al in het komend schooljaar de boeken gratis te maken. Scholen krijgen dan extra geld van de overheid om de leermiddelen aan te schaffen.

In het akkoord staat verder dat scholen niet worden verplicht alle leerlingen te accepteren. De PvdA wilde een acceptatieplicht omdat vooral bijzondere scholen leerlingen met een achterstand de deur zouden wijzen. Het CDA heeft zich altijd tegen deze maatregel gekeerd.

Vanaf 2008 komen er wel vaste aanmeldmomenten voor leerlingen in het basisonderwijs. De PvdA pleitte daar al eerder voor omdat vooral allochtone ouders achter het net visten bij het aanmelden van hun kinderen voor de beste en populairste scholen. Bij grote belangstelling voor een school kan er geloot worden.

Ook krijgen meer scholen met achterstandsleerlingen extra geld om deze jongeren bij te scholen. Op dit moment ontvangen scholen die minder dan 6,4 procent van deze leerlingen hebben geen geld. Deze drempel wordt verlaagd naar 3 procent.

Een commissie zal werken aan een actieplan om de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Het gaat om het wegwerken van het tekort aan leraren, betere lerarenopleidingen en meer carrièreperspectief voor leraren. Uiteindelijk moeten er garanties komen over wat leerlingen en studenten moeten kennen en kunnen als zij hun diploma op zak hebben.

Het nieuwe kabinet zet daarnaast in op het kleinschalig organiseren van scholen. De fusieprikkel voor het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft.

Verder hebben CDA, PvdA en ChristenUnie afgesproken dat het aantal leerlingen dat zijn school niet afmaakt in 2012 gehalveerd moet zijn. Het huidige kabinet ging nog uit van 2010.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief