Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kilometerheffing al deze kabinetsperiode ingevoerd

7 feb 07

Een kilometerheffing om het spitsverkeer terug te dringen wordt al in de loop van de komende kabinetsperiode gefaseerd ingevoerd.

Dat staat in het regeerakkoord dat woendag is gepresenteerd. Tot dusver was het de bedoeling dat de kilometerheffing er pas vanaf 2012 zou komen.

Een kilometerheffing komt er alleen eerder als de invoerings- en inningskosten niet te hoog zijn, dat wil zeggen niet hoger dan 5 procent van de opbrengst, en de autobelastingen (wegenbelasting, BPM) worden 'teruggeploegd' en uitgegeven aan infrastructuur. Daaronder valt ook het openbaar vervoer, lichtte PvdA-verkeersspecialist Sharon Dijksma toe.

Bovendien zal een beslissing genomen worden in overleg met maatschappelijke organisaties, naast de Tweede Kamer. "Het draagvlak mag niet verspeeld worden", onderstreepte Dijksma. CDA-collega Eddy van Hijum: "De voorwaarden zijn leidend. Die bepalen hoe snel het gaat."

Met het draagvlak doelde de PvdA'ster op de steun van een brede groep organisaties, variërend van ANWB, VNO-NCW, MKB Nederland, vervoerder TLN tot Natuur en Milieu en verkeerswethouders van de grote steden. Onder leiding van oud-ANWB-voorman Paul Nouwen pleitten zij in mei 2005 voor een landelijke kilometerprijs na 2010.

Met de gefaseerde invoering wordt bedoeld dat mogelijk eerst alleen het vrachtvervoer onder een heffing zal vallen. Een andere mogelijkheid is dat de grote steden, die al langer aandringen op experimenten met rekeningrijden, als eerste beginnen. "Begin je met de steden, dan wordt het wel heel ingewikkeld", tekende Dijksma erbij aan.

Bedrijven claimen voortdurend dat de kosten van het technische systeem lager zijn dan gedacht. Eerste ramingen liepen op tot 3 miljard euro.

Vertrekkend verkeersminister Karla Peijs sprak vorig najaar al over 2 miljard euro kosten, op basis van eigen onderzoek. Volgens haar zouden ook de exploitatiekosten lager dan voorzien kunnen uitvallen, dankzij eenvoudiger apparatuur voor controle en onderhoud. Maar Peijs zei wel dat eerst keuzes moeten worden gemaakt over de tarieven voor de heffing en voor de omzetting van het huidige systeem van de vaste autobelastingen naar het nieuwe systeem.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief