Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Regeerakkoord verlaagt staatsschuld fors

9 feb 07

Uitvoering van het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie zorgt voor een forse vermindering van de staatsschuld.

De schuldquote (de verhouding tussen nationaal inkomen en staatsschuld) daalt de komende regeerperiode van 50 tot ruim 40 procent.

Informateur Herman Wijffels heeft dat gezegd in een toelichting op zijn eindverslag, dat hij vrijdag aan de koningin heeft aangeboden. Hij reageerde op kritiek van met name de VVD dat het nieuwe kabinet het zuinige beleid van minister Gerrit Zalm van Financiën loslaat. Van "potverteren" is volgens Wijffels helemaal geen sprake.

De koningin heeft vrijdag CDA-leider Jan Peter Balkenende benoemd tot formateur. Hij moet zorgen voor de personele samenstelling van het kabinet, waarvan hij zelf premier wordt. Naar verwachting staat zijn nieuwe ploeg over ruim een week op het bordes.

Wijffels toonde zich tijdens een persconferentie enthousiast over de christelijk-sociale coalitie die onder zijn leiding tot stand kwam. Hij noemde het "mogelijk en wenselijk" dat het kabinet meer dan één periode regeert. Ook Balkenende sluit dat niet uit.

Wijffels ziet het regeerakkoord als een nieuw sociaal contract tussen overheid en burgers. Na de opbouw van de verzorgingsstaat in de jaren '50 staan nu het aan de slag houden van mensen en het verbeteren van het milieu voorop. Volgens de ex-informateur kan de overheid dat niet in haar eentje. "Vandaar dat het begrip dialoog steeds terugkeert in het regeerakkoord."

Wijffels ziet het regeerakkoord niet als een correctie op het vorige, met zijn harde saneringsbeleid. De CDA'er denkt dat hij ook informateur had kunnen zijn van Balkenende II. "Sommige dingen die in het verleden zijn gebeurd, moesten ook. Zoals de hervorming van de WAO."

De verwijten dat uit het regeerakkoord een spruitjeslucht zou opstijgen, noemde Wijffels onterecht. "Er moet blijkbaar altijd iets te kritiseren zijn. Maar er is een groot gevoel in dit land dat de omgangsvormen niet zijn wat ze moeten zijn. Dat daar aandacht voor is, vind ik niet verkeerd."

Wijffels is tevreden over het formatieproces, dat volgens schema in precies vijf weken werd afgerond. Bij de onderhandelingen ging het af en toe moeilijk, omdat naast de inhoud ook politieke en persooonlijke belangen een rol speelden. Maar uiteindelijk hebben CDA-leider Jan Peter Balkenende en zijn PvdA-collega Wouter Bos een goede werkbare verhouding opgebouwd, meent Wijffels. Aan de goede afloop heeft hij tijdens de onderhandelingen geen moment getwijfeld.

Een van de voornemens uit het regeerakkoord betreft een bezuiniging bij de Rijksoverheid van 750 miljoen euro. Uit een notitie van topambtenaren hierover, die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat dit 15.000 ambtenarenbanen gaat kosten. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet te vermijden. Het nieuwe kabinet moet volgens de notitie eenmalig een half miljard euro uittrekken voor een sociaal plan.

De verdeling van de ministersposten in het nieuwe kabinet staat al zo goed als vast. Het CDA krijgt acht ministers, de PvdA zes en de ChristenUnie twee. Daarnaast krijgt het CDA naar verwachting vijf staatsscretarissen, de PvdA vier en de ChristenUnie één.

Naast Balkenende zullen ook Bos (Financiën) en ChristenUnie-leider André Rouvoet (waarschijnlijk Jeugd- en Gezinsbeleid) tot het kabinet toetreden. Vrijwel zeker worden ook CDA-Tweede Kamerlid Maxime Verhagen, de Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb en ChristenUnie-senator Eimert van Middelkoop minister. Maandag praat Balkenende met de fractieleiders van de drie partijen over de exacte portefeuilleverdeling.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief