Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ella Vogelaar

14 feb 07

Ella Vogelaar (1949) maakte na haar vertrek als vice-voorzitter van de FNV in 2000 een voortvarende overstap naar het bedrijfsleven.

Als zelfstandig adviseur en interim-manager deed zij sindsdien veel en gevarieerde ervaring op. Sinds januari 2003 is ze president-commissaris bij Unilever Nederland.

Als minister mag zij haar tanden gaan zetten in Wonen, Wijken en Integratie, een nieuwe post in het vierde kabinet van Jan Peter Balkenende. Vogelaar deed tussen 2000 en 2002 gericht ervaring op dit terrein op als projectleider van de Taskforce Inburgering. Deze club moest een impuls geven aan de inburgering van migranten, maar Vogelaar leverde felle kritiek op de uitwerking die VVD'er Rita Verdonk eraan had gegeven.

Volgens haar had Verdonk "een bureaucratisch monster gebaard". De nieuwe Inburgeringswet was te gecompliceerd geworden en had grote administratieve lasten tot gevolg. Uiteindelijk is een uitgeklede wet dit jaar ingegaan. Als haar opvolgster kan Vogelaar nu zelf verder met integratie.

De afgelopen jaren adviseerde de oud-vakbondsvrouw overheden, organisaties en bedrijven over arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, onderwijsvraagstukken en inburgering. Ook heeft ze ervaring als toezichthouder en bestuurder met de omvorming van publieke uitvoeringsorganisaties naar marktconforme bedrijven. Zij bemoeide zich met het uitzendbureau Start, reïntegratiebedrijven (Boaborea) en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam.

Haar lijstje van (voormalige) lidmaatschappen van raden van bestuur en raden van commissarissen, is lang. Haar interesse is breed. Zo is ze voorzitter van de Raad van Toezicht Oxfam Novib maar ook betrokken bij de Nationale Reis Opera en het Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn.

Vogelaar strijdt onvermoeibaar voor de verbetering van de positie van vrouwen. Zelf is ze vaak ergens de eerste vrouw op een hoge post. Zo was ze in 1988 de eerste vrouwelijke voorzitter van de ABOP, de voorloper van de Algemene Onderwijsbond AOb. Zes jaar later stapte ze over naar de FNV, waar ze toen vice-voorzitter kon worden. Ze vertrok bij de FNV nadat niet zij maar Lodewijk de Waal er voorzitter was geworden. In 2003 werd ze de eerste vrouwelijke president-commissaris bij Unilever.

Vogelaar is geboren in Steenbergen en doorliep de HBS-A en de sociale academie en behaalde in 1987 haar doctoraal Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief