Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA-leden massaal achter regeringsdeelname

17 feb 07

De PvdA-leden hebben zaterdag tijdens een congres in Zwolle massaal ingestemd met het regeerakkoord en de eigen bewindslieden in het nieuwe kabinet.

Wel werd in een motie betreurd dat er geen onderzoek komt naar de Nederlandse steun aan de inval in Irak in 2003. De motie was door het partijbestuur ontraden, maar kreeg ruime steun.

In andere moties werden PvdA-bewindslieden en de Tweede Kamerfractie gevraagd scherp toe te zien op de uitvoering van omstreden passages in het regeerakkoord over abortus en het homohuwelijk.

PvdA-leider Wouter Bos onderstreepte in zijn slotspeech nog eens dat de PvdA ondanks deelname aan een kabinet met CDA en ChristenUnie 'een vooruitgangspartij' blijft. De sociaaldemocraten zullen nooit vijandig staan tegenover internationalisering en modernisering, zei Bos, al heeft hij wel begrip voor de zorgen van veel mensen over de snelle veranderingen in de wereld.

Bos gaf toe, net als partijvoorzitter Michiel van Hulten, dat in het regeerakkoord niet alles is binnengehaald wat de partij wilde. Naast het niet doorgaan van een Irak-onderzoek, gaat het daarbij vooral om het homohuwelijk. In het regeerakkoord staat dat ambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het sluiten van zo'n huwelijk rechtsbescherming krijgen.

Bos legde uit dat alleen gaat om een klein groep zittende ambtenaren, niet om nieuwkomers. Van Hulten liet weten dat hij 'gewetensbezwaren' heeft tegen de betreffende passage in het regeerakkoord en dat het voor hem heel erg slikken is geweest.

De nieuwe PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar haalde in de wandelgangen fel uit naar SP-leider Jan Marijnissen, die zaterdag Bos ervan betichtte een onjuiste lezing te hebben gegeven van de kabinetsformatie. Volgens Bos is de SP daarbij vrijwillig weggelopen. Tichelaar citeerde passages uit het eindverslag van informateur Rein Jan Hoekstra die dit ondersteunen. Hij noemde de uitlatingen van Marijnissen "niet behoorlijk".

Het PvdA-congres stelde ook de kandidatenlijst vast voor de Eerste Kamerverkiezingen. Zoals verwacht kreeg oud-minister Klaas de Vries alsnog een derde plaats op de lijst. De Vries was door het partijbestuur op nummer 23 gezet, waarna hij zich terugtrok, maar een actie vanuit de PvdA-afdelingen bracht hem terug in de top van de lijst. Andere kandidaten schoven daardoor een plaatsje op. Huidig fractieleider Han Noten blijft lijsttrekker.

Het congres was tevens de aftrap van de campagne voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 7 maart. De nieuwe statenleden kiezen eind mei de nieuwe senatoren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief