Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Geen verbod op Hells Angels Harlingen

6 mrt 07

De Hells Angels in Harlingen worden niet verboden en ontbonden. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank hier begin januari om gevraagd. Justitie wil proberen om alle Nederlandse afdelingen van de Hells Angels met dwang te laten opheffen. Ze vindt dat de motorclub niet in de Nederlandse samenleving thuishoort, omdat de organisatie zich op grote schaal zou bezighouden met criminele activiteiten.

Volgens de rechtbank is het OM er niet in geslaagd aan te tonen dat de Friese Hells Angels een zodanige inbreuk maken op de openbare orde dat dit "ultieme middel" - een verbod gerechtvaardigd is. Ook vindt de rechtbank dat eventueel misdadig gedrag van Hells Angels elders in Nederland of daarbuiten niet zonder meer op de club in Harlingen kan worden afgewenteld.

De rechtbank meent dat het OM niet heeft aangetoond dat de Harlinger Angels worden gefinancierd met crimineel geld. Evenmin is gebleken dat de Angels discrimineren op grond van huidskleur bij het toelaten van nieuwe leden. Wel is gebleken dat het Harlinger chapter betrokken is bij strafbare feiten (bezit van wapens en drugs), maar het OM heeft de Angels daar niet voor vervolgd en heeft ook niet te kennen gegeven dat het dat alsnog gaat doen.

Volgens het OM is het uniek in de wereld dat een land alleafdelingen van de Hells Angels wil verbieden. Ook elders in dewereld proberen de autoriteiten de Angels aan te pakken vanwege hunvermeende criminele activiteiten. Tot nu toe is dat zeer lastiggebleken. De landen waar de Hells Angels zijn gevestigd, kijkenzeker mee of deze methode werkt, meldde het OM eerder.

De uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden is de eerste in dereeks rechtszaken die justitie tegen het bestaan van de Nederlandse afdelingen van de Hells Angels heeft aangespannen. De motorclub is ondergebracht in een aantal stichtingen en verenigingen. De Frieseafdeling bestaat uit de Stichting Hells Angels Northcoast Harlingenen de Vereniging Rockers Northcoast Motorclub.

In april zal de rechtbank uitspraak doen in de zaak tegen de Hells Angels Holland en de Hells Angels Amsterdam. Het 'chapter' in de hoofdstad heeft de naam leidend te zijn voor alle Angels in Nederland. Politie en justitie zijn ook al lang bezig met strafrechtelijke onderzoeken tegen de Hells Angels. Volgens officier van justitie Gert Oldekamp is er echter geen tijd om die af te wachten, omdat de strafzaken tegen de leden van de Hells Angels nog heel veel tijd in beslag gaan nemen.

Alle misdrijven van de Hells Angels die inmiddels uit strafrechtelijke onderzoeken naar voren zijn gekomen, zijn als munitie voor de civiele procedure gebruikt, om de Angels te verbieden. De criminele organisatie die de Hells Angels in de visie van het OM vormt, zou zich bezighouden met moord, bedreiging, afpersing en het bezit van, en de handel in wapen en drugs.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief