Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

SP begint campagne voor onderzoek oorlog Irak

20 mrt 07

De SP begint een landelijke campagne om steun te verzamelen voor een onderzoek naar de Nederlandse steun voor de oorlog in Irak.

Dat zei SP-Kamerlid Harry van Bommel in NOVA. "De Nederlandse regering heeft allerlei argumenten gebruikt om de oorlog in Irak te steunen, maar nooit verantwoording afgelegd voor de gemaakte keuzes. Waarom steunde Nederland de oorlog in Irak? Wij denken dat een overgroot deel van de Nederlanders dat wil weten.", aldus Van Bommel .

De SP richt zich met haar actie op de datum van de eerste zitting in de Eerste Kamer, begin juni. De campagne zal gevoerd worden met handtekeningkaarten die door het hele land verspreid worden. De SP voert de campagne samen met de website www.openheidoverirak.nu. Ook heeft Groen Links gezegd interesse te hebben voor de actie en mogelijk mee te willen werken.

In Engeland en Amerika is er wel onderzoek gedaan naar de besluitvorming rond de oorlog in Irak. Het hoofd van de Britse onderzoekscommissie Lord Robin Butler vertelde in NOVA over zijn bevindingen: "Intelligence was used to justify the governments position, used for advocacy, that is a very dangerous thing to do with intelligence. It is only valuable if it is objective."

Hij acht een dergelijk onderzoek van groot belang. Butler: "Big mistakes were made, clearly not only about the intelligence, but also in the planning for the aftermath. It is important to learn those lessons for future occasions."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief