Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Brede steun voor insteek kabinet in Europa

21 mrt 07

De inzet van het kabinet om te komen tot een nieuw Europees verdrag heeft een breed draagvlak in de Tweede Kamer.

CDA, PvdA, VVD, SP, ChristenUnie en de SGP kunnen zich vinden in de hoofdlijnen. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over Europa met premier Jan Peter Balkenende en staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken).

GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren hebben nogal wat bezwaren over de nieuwe insteek. GroenLinks vindt het slecht als het hoofdstuk over de mensenrechten eruit gaat. D66 stelt dat het kabinet Europa afvalt en het juist veel meer moet uitdragen. De Partij voor de Vrijheid staat een heel ander en kleiner Europa voor ogen. Economische samenwerking is voor de PVV voldoende.

Het kabinet wil met de EU-lidstaten onderhandelen over een nieuw verdrag als alternatief voor de Europese Grondwet. De inwoners van Nederland en Frankrijk wezen dat voorstel in 2005 af. Het is nog niet duidelijk wat de achttien landen willen doen die het verdrag tot nu toe wel ratificeerden. Komende maanden worden daar de eerste afspraken over gemaakt, onder voorzitterschap van Duitsland. De onderhandelingen zouden in 2009 afgerond moeten zijn.

Volgens Balkenende zal het nog een "pittig gevecht en niet makkelijk" worden om uit de klem van de verdeeldheid te komen. Balkenende en Timmermans toonden zich woensdag blij met het draagvlak in de Tweede Kamer, ondanks de kritiek die er op verschillende punten ook is. Steun was er voor de kern dat er een scherpere afbakening van nationale en Europese bevoegdheden in het verdrag moet komen. Ook mag het geen grondwettelijk karakter krijgen, maar mogen er wel bepaalde elementen uit de afgewezen grondwet in.

Opmerkelijk was de milde toon van de SP, altijd tegenstander van de Europese grondwet wegens het neoliberale karakter. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vond de brief van het kabinet een goed begin. Wel wil hij weten hoe Nederland de nationale onderwerpen denkt te gaan regelen, waar Brussel van af moet blijven. De SP'er denkt net als het kabinet aan zorg, onderwijs en volkshuisvesting.

De bewindslieden wilden niet overal op ingaan, omdat dit slecht is voor het onderhandelingsproces. "Het allerdomste wat je kunt doen is van meet af aan je inzet prijsgeven", zei Balkenende. Timmermans wees er ook op dat Nederland als enige land nu al een onderhandelingsrichting aangeeft.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief