Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Holleeder begint "strijdvaardig" aan proces

2 apr 07

Willem Holleeder (48) is er klaar voor. Vanaf maandag 2 april 2007 zal hij wekenlang het middelpunt zijn van een van de grootste processen uit de Nederlandse strafrechtsgeschiedenis.

Zelden kreeg een vermeend crimineel zo veel media-aandacht, zelden was de inhoud van een strafdossier al zo wijdverbreid onder het publiek, zelden gingen er zo veel schermutselingen aan een proces vooraf. Holleeder is "strijdvaardig", zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.

De beschuldigingen in dat dossier - codenaam Kolbak - komen samengevat neer op een aantal gevallen van stelselmatige afpersingen van zakenlieden, overwegend actief in het vastgoed, in georganiseerd verband. Holleeder zou met telkens andere handlangers hebben geopereerd. "Mijn cliënt ontkent", zo verwoordt Kuijpers de visie van Holleeder op de aantijgingen.

"Holleeder kent veel mensen en loopt al snel in beeld", vertelt Kuijpers. "Hij heeft niets tegen alle verhalen de afgelopen jaren over hem ondernomen omdat hij voor zichzelf wist dat het niet waar was. Inmiddels is hij door die verhalen - die kennelijk toch ingang vinden - uitgegroeid tot een soort legende van ongekende proporties. Holleeder is heel duidelijk: hij heeft niets te maken met afpersingen en liquidaties. Van dit laatste wordt hij bij mijn weten overigens niet verdacht."

Eind vorig jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er naast het Kolbakonderzoek nog een ander onderzoek loopt, dat zich concentreert op Holleeders mogelijke betrokkenheid bij een aantal criminele afrekeningen. "Daar wordt hij officieel nog niet van verdacht", zegt Kuijpers. "Ik heb in dit verband nog geen enkel stuk gezien waarin iets tegen Holleeder wordt ingebracht. Het lijkt wel psychologische oorlogsvoering nu het OM bij voorbaat al aangeeft dat er als insteek gekeken wordt of Holleeder een rol heeft gespeeld bij liquidaties. Justitie lijkt de buitenwacht onder druk te willen houden. Dat lijkt mij een oneigenlijke methode."

Holleeders bekendste vermeende afpersingsslachtoffer is vastgoedmagnaat Willem Endstra. Hij werd op 17 mei 2004 op 50-jarige leeftijd op de stoep van zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan doodgeschoten. Inmiddels zit een drietal verdachten op verdenking van het uitvoeren van deze liquidatie vast. Over de identiteit van een opdrachtgever is nog niets bekend.

Endstra sprak in 2003 maandenlang met een zekere regelmaat met rechercheurs van de Amsterdamse Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) over de door hen geschetste lijdensweg die hij al geruime tijd zou hebben bewandeld. Zijn belangrijkste kwelgeest was volgens justitie Willem Holleeder, die hem tot vrijwel de laatste stuiver zou hebben uitgeknepen, onder het uiten van bedreigingen aan het adres van Endstra en zijn familie. Endstra zei geen aangifte te durven doen en verbrak begin 2004 zijn contact met de politie. De CIE had alle gesprekken met Endstra opgenomen, behalve de eerste.

Deze gesprekken vormen de basis voor de strafzaak tegen Holleeder. Kuijpers meent dat er grote vraagtekens geplaatst moeten worden bij het waarheidsgehalte van Endstra's CIE-verklaringen en zijn motieven. Justitie is op zoek gegaan naar getuigen die de beweringen van de vastgoedmagnaat moeten staven. De advocaat meent dat die missie niet is geslaagd. "Sluitend bewijs voor de afpersingen ontbreekt. Ik wil eerst de rechtbank uitleggen waarom ik die mening ben toegedaan en doe daar nu verder geen mededelingen over."

De rechtbank heeft voor iedere afpersingszaak enkele dagen gereserveerd. Het requisitoir van de officieren van justitie Koos Plooij en Saskia de Vries staat vooralsnog gepland op 14 en 15 mei.

Op 21 mei zou Kuijpers zijn pleidooi mogen houden, de raadslieden van de overige verdachten volgen op de dagen daarna. Als het opgestelde schema aangehouden kan worden, zou de rechtbank in de loop van juni uitspraak kunnen doen.

(Bron: Peter Elberse & Sander Kuypers, ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief