Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA neemt voorschot op debat over steun bij oorlog

4 apr 07

Nederland mag voortaan alleen nog maar politieke of militaire steun aan een oorlog geven als er sprake is van een mandaat van de VN- Veiligheidsraad, er sprake is van zelfverdediging van een NAVO-bondgenoot, of een humanitaire ramp zoals een dreiging van genocide.

Dat stelde PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam woensdag tijdens het debat over de oorlog tegen Irak.

Hij neemt met deze beschrijving een voorschot op een al aangekondigd debat over wat het kabinet verstaat onder een adequaat volkenrechtelijk mandaat. Bovendien gaat de PvdA verder dan de tekst in het coalitieakkoord met het CDA en de ChristenUnie. Daarin wordt een volkenrechtelijk mandaat alleen als voorwaarde gesteld voor de inzet van militairen.

De PvdA tekende met de SP, D66 en de Partij voor de Dieren een motie van GroenLinks waarin de partijen het kabinet vragen om geen politieke of anderszins steun te geven aan een eventuele aanval op Iran zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat.

Die motie gaat verder dan het regeerakkoord, zei minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken). Hij ontraadde die motie. Hij wil eerst een debat voeren over de definitie van een volkenrechtelijk mandaat. Bovendien zijn er volgens hem situaties denkbaar die een militaire aanval op Iran wel rechtvaardigen.

Tegen Iran ligt momenteel een resolutie van de VN-Veiligheidsraad waarin het land wordt opgeroepen duidelijkheid te scheppen over kernwapens, op straffe van economische sancties. De resolutie biedt momenteel geen mogelijkheden om militair in te grijpen. Dat bevestigde Verhagen ook.

(Bron: ANP)

 

Meer over dit onderwerp

 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief