Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA: hoger toptarief bij uitblijven akkoord

10 apr 07

Als topoverleg met de sociale partners niet leidt tot het aanpakken van de topinkomens bij ondernemingen wil de PvdA desnoods zelf met wetgeving komen.


PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang denkt aan een initiatiefwet, die het toptarief in de inkomstenbelasting verhoogt van 52 naar 55 procent voor inkomens vanaf 250.000 euro.

Hij heeft dit dinsdag gezegd, daags voordat de Tweede Kamer debatteert over de topinkomens. Het kabinet wijst een door FNV-voorzitter Agnes Jongerius bepleite "graaitax" voor de bestuurders van ondernemingen van de hand.

Fractievoorzitter Jacques Tichelaar zegt dat het regeerakkoord ruimte biedt voor zo'n initiatief van de PvdA. Ook hij benadrukt dat de PvdA eerst de uitkomst van de zogeheten participatietop, overleg tussen werkgevers en vakbeweging wil afwachten.

CDA en VVD wijzen een hoger toptarief af. GroenLinks is daar wel voor. Ook de SP heeft een dergelijke maatregel eerder bepleit. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA onderstreept dat PvdA-vicepremier Wouter Bos fiscale maatregelen om de topinkomens aan te pakken afwijst. Bos was ook de man die als staatssecretaris van Financiën in Paars-II het hoogste belastingtarief verlaagde van 60 naar 52 procent.

Volgens Omtzigt heeft het kabinet al maatregelen aangekondigd om de stijging van topinkomens in te dammen, zoals een maximering van de salarissen in de publieke en semi-publieke sector. "Daar hebben wij alle vertrouwen in", aldus Omtzigt.

VVD-kamerlid Frans Weekers denkt dat een hoger toptarief alleen maar zal leiden tot nog verdere stijging van de topsalarissen. Ook is hij bang dat het vestigingsklimaat in Nederland slechter wordt als het kabinet het fiscale toptarief zou verhogen. In de verkiezingscampagne was de zelfverrijking van de topbestuurders van ondernemingen voor de PvdA een belangrijk thema, maar in het regeerakkoord zijn hierover geen afspraken gemaakt.

Het kabinet liet de Tweede Kamer vorige week weten de topinkomens te willen beteugelen door een adviesrecht van de ondernemingsraden en door scherper toezicht van de commissarissen van de ondernemingen, maar niet door een nieuwe belastingmaatregel. Ook het kabinet is
van mening dat dat laatste de concurrentiepositie van ons land zou verslechteren.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief